kopia grupowe informacje zawodowe


Duplikat Aktywna mama - 18.05.2021r.

Adresaci: bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 24-02-2021 do

Data od: 18-05-2021

Data do: 18-05-2021


Cel spotkania: wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze poprzez zwiększenie aktywności zawodowej i powrotu na rynek pracy oraz zapoznanie z ogólną sytuacją na rynku pracy; przekazanie informacji o podstawowych usługach urzędu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem działań dla osób opiekujących się dziećmi - w świetle obowiązujących przepisów; przekazanie informacji o programach oraz instytucjach realizujących usługi opiekuńcze, wspomagających aktywność zawodową i powrót na rynek pracy.

kopia grupowe informacje zawodowe


Grupowa informacja zawodowa jest to forma pomocy skierowana do osób, które potrafią samodzielnie radzić sobie na rynku pracy, ale potrzebują ukierunkowujących informacji niezbędnych do realizacji planów zawodowych.

Informacja grupowa polega na bezposrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego.

W trakcie informacji zawodowej można zgłębić wiedzę m. in. o:

 • usługach i instrumentach rynku pracy;
 • zawodach i specjalnościach;
 • lokalnym rynku pracy;
 • możliwościach kształcenia;
 • instytucjach szkoleniowych i edukacyjnych w których można zdobyć, rozszerzyć lub zmienić kwalifikacje;
 • oczekiwaniach pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów;
 • możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Formy aktywizacji
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS