Formy aktywizacji



Wszystkich aktywnych form: 21 (strona 1/2)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Wykorzystanie komputera w procesie poszukiwania pracy - 14.06.2021r. PUP Bełchatów 7 Grupowe informacje zawodowe od 14-06-2021
do 14-06-2021
Więcej
Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne - 11.05.2021r. PUP Bełchatów 7 Porada Grupowa od 11-05-2021
do 11-05-2021
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (VI) maj 2021 roku PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 04-05-2021
do 18-05-2021
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (V) maj/2021 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 04-05-2021
do 18-05-2021
Więcej
PO WER (V) w 2021 roku - Bony na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia PUP Bełchatów Bon na zasiedlenie od 18-01-2021
do
Więcej
Pakiet przydatnych rozwiązań w problemach zawodowych kobiet długotrwale bezrobotnych - 24.05.2021r. PUP Bełchatów 7 Grupowe informacje zawodowe od 24-05-2021
do 24-05-2021
Więcej
Nabór wniosków z FP o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia w 2021 roku PUP Bełchatów Bon na zasiedlenie od 18-01-2021
do
Więcej
Nabór wniosków w 2021 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków RPO WŁ (VI) maj/2021 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 04-05-2021
do 18-05-2021
Więcej
Nabór wniosków w 2021 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP maj/2021 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 04-05-2021
do 18-05-2021
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WŁ (VI) w 2021 roku PUP Bełchatów Staże od 18-01-2021
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER (V) w 2021 r. PUP Bełchatów Staże od 18-01-2021
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2021 roku - Fundusz Pracy PUP Bełchatów Staże od 18-01-2021
do
Więcej
Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w 2021 roku PUP Bełchatów Szkolenia od 18-01-2021
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku PUP Bełchatów Szkolenia od 01-02-2021
do 01-03-2021
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z FP maj 2021 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 04-05-2021
do 18-05-2021
Więcej
Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS