Zgłoszenie oferty pracy


Jak złożyć krajową ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy?

 1.  wypełnić formularz w wersji elektronicznej
 2. pobrać druk zgłoszeniowy z naszej strony (znajdujący się poniżej) uzupełnić go a następnie wybrać jedną z poniższych możliwości:
 • wysłać na e- mail : posrednik2@pupbelchatow.pl,
 • przesłać faksem 44 631 40 46 lub pocztą tradycyjną,
 • złożyć osobiście u pośrednika pracy- pokój nr 1.10  ( I pietro)
          3. telefonicznie-  44 631 40 78

Zgłoszona przez pracodawcę oferta jest przekazana do realizacji doradcy klienta, który wzywa do siebie osoby najlepiej pasujące/odpowiadające Państwa ofercie zatrudnienia i informuje je o danym stanowisku. 

Krajowa oferta pracy zostaje upubliczniona poprzez zamieszczenie jej:

 • na ekranach monitorów w tutejszym urzędzie;
 • na stronie internetowej urzędu;
 • na Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia – Centralna Baza Ofert Pracy.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane dotyczące:

 • pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, numer NIP, informacje dotyczące okoliczności,o których mowa w art. 36 ust. 5f ustawy, informacje, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej,
 • zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g ustawy,
 • oczekiwań pracodawcy wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości oraz szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,
 • postępowania z ofertą pracy, w tym: okres aktualności oferty, częstotliwość kontaktów z pracodawcą lub jego pracownikiem, wskazanym przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, stwierdzenie, że oferta pracy nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwość upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwania dotyczące dodatkowego:
  • upowszechniania ofery pracy w wybranych państwach EOG,
  • przekazania oferty pracy do wskazanych urzędów pracy w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach.
W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy niezwłocznie powiadamia pracodawcę krajowego o konieczności uzupełnienia zgłoszenia i w razie potrzeby pomaga pracodawcy w uzupełnieniu zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy. 

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Druk Zgłoszenia Krajowej Oferty Pracy (1).docx 02-01-2020 17,59 kB 0

Dla pracodawców
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS