Zatrudnianie cudzoziemców


PUP Bełchatów informuje, że od 15.10.2018r. rejestrowane będą oświadczenia składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu: Usługi elektroniczne Urzędów Pracy. Oświadczenie składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Oświadczenia składane w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP nie będą rozpatrywane.
Dla pracodawców
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS