Pośrednictwo pracy


Zapraszamy wszystkich Pracodawców do współpracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym urzędzie.
Oferujemy Państwu pomoc w rekrutacji kandydatów na wolne miejsca pracy.

Nasze atuty to:

 • wieloletnie doświadczenie
 • znajomość rynku
 • wykwalifikowana kadra
 • oferowana pomoc jest bezpłatna


W ramach pośrednictwa pracy pracodawca  uzyska wsparcie w przygotowaniu oferty pracy, a także jej upowszechnieniu, doborze odpowiednich kandydatów, którzy następnie zostaną skierowani do niego na rozmowę kwalifikacyjną.

Na życzenie, w ramach realizacji usługi, urząd może zorganizować dla pracodawcy giełdę pracy. Jest to jedna z form bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi przez pracownika urzędu spośród osób zarejestrowanych w urzędzie w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy.  W tym celu udostępniane jest bezpłatnie pomieszczenie w urzędzie pracy.

Giełda pracy może zostać zorganizowana, gdy:

 • pracodawca zgłosi ofertę na wiele wolnych miejsc pracy,
 • pracodawca zgłosi ofertę na jedno stanowisko albo w urzędzie jest zarejestrowana większa liczba osób spełniających określone przez pracodawcę wymagania.

UWAGA !
Pracodawca swoją ofertę pracy może zgłosić tylko w jednym wybranym przez siebie powiatowym urzędzie pracy


Oferta pracy
- to wolne od wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

Urząd pracy przyjmuje od pracodawcy ofertę pracy i podaje ją do publicznej wiadomości jako ofertę otwartą lub zamkniętą.

Oferta otwarta to oferta pracy, w której pracodawca wyraził zgodę aby została upowszechniona wraz z jego danymi kontaktowymi dla wszystkich bez ograniczeń.
Oferta zamknięta to oferta pracy, w której pracodawca zastrzegł swoje dane do wiadomości urzędu; skierowana jest do osób zarejestrowanych w urzędzie.

ZGŁOŚ OFERTĘ PRACY

 

Szczegółowych informacji można uzyskać :

pod numerem telefonu: 44 631 40 78 (pokój 1.10 I piętro)

email : posrednik2@pupbelchatow.pl

 

 Dla pracodawców
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS