Archiwum - Formy aktywizacji


Wszystkich form aktywizacji w archiwum: 446 (strona 9/30)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
nabór wniosków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (X/2016) dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 03-10-2016
do 14-10-2016
Więcej
nabór wniosków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy (X/2016) PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 03-10-2016
do 14-10-2016
Więcej
Wgląd w siebie oraz rozpoznanie własnych zainteresowań, umiejętności i predyspozycji PUP Bełchatów 16 Porady grupowe - archiwalne od 24-01-2017
do 24-01-2017
Więcej
Poszukiwanie pracy w pigułce - 11.01.2017 PUP Bełchatów 16 Porady grupowe - archiwalne od 11-01-2017
do 11-01-2017
Więcej
Poznaj siebie i aktywnie szukaj pracy - 17.01.2017r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe - archiwalne od 17-01-2017
do 17-01-2016
Więcej
Budowanie własnego wizerunku w oczach pracodawcy PUP Bełchatów 16 Porady grupowe - archiwalne od 10-01-2017
do 10-01-2017
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2017 roku - Fundusz Pracy (I nabór) PUP Bełchatów 118 Staże - archiwalne od 30-01-2017
do 10-02-2017
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu RPO WŁ w 2017 r. (I nabór) PUP Bełchatów 112 Staże - archiwalne od 30-01-2017
do 10-02-2017
Więcej
nabór wniosków w 2017 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP 2/2017 PUP Bełchatów 72 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-02-2017
do 15-02-2017
Więcej
Nabór wniosków na prace interwencyjne w 2017 r. PUP Bełchatów 90 Prace interwencyjne od 30-01-2017
do 31-12-2017
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-04-2016
do 15-04-2016
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (III/17) PUP Bełchatów 40 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-03-2017
do 15-03-2017
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2017 roku - Fundusz Pracy (III nabór) PUP Bełchatów 50 Staże - archiwalne od 03-04-2017
do 14-04-2017
Więcej
Nabór wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych PUP Bełchatów 5 Przygotowanie zawodowe dorosłych od 03-04-2017
do 31-08-2017
Więcej
Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie PUP Bełchatów Szkolenia od 30-01-2017
do 31-12-2017
Więcej

Archiwum - Formy aktywizacji


Forma(y) nieaktualna(e) przeniesiona(e) do archiwum.

Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS