Archiwum - Formy aktywizacji


Wszystkich form aktywizacji w archiwum: 446 (strona 7/30)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-06-2016
do 15-06-2016
Więcej
Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia PO WER (VII/2016) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-07-2016
do 15-07-2016
Więcej
nabór wniosków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy Fundusz Pracy (VI/2016) PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-06-2016
do 15-06-2016
Więcej
Środki na działalność dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (VI/2016) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-06-2016
do 15-06-2016
Więcej
nabór wniosków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy Fundusz Pracy VII/2016 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-07-2016
do 15-07-2016
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu PO WER w 2017 r. (nabór I) PUP Bełchatów 235 Staże - archiwalne od 30-01-2017
do 10-02-2017
Więcej
Poszukiwanie pracy w pigułce - 21.03.2017 Filia Zelów 16 Porady grupowe - archiwalne od 21-03-2017
do 21-03-2017
Więcej
nabór wniosków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy z Funduszu Pracy (VIII/2016) PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-08-2016
do 16-08-2016
Więcej
nabór wniosków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia RPO (VIII/2016) PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-08-2016
do 16-08-2016
Więcej
nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (X/2016) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 03-10-2016
do 14-10-2016
Więcej
nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Fundusz Pracy (VIII/2016) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-08-2016
do 16-08-2016
Więcej
nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia PO WER (VIII/2016) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-06-2016
do 15-06-2016
Więcej
nabór wniosków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy (XI/2016) PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 27-10-2016
do 15-11-2016
Więcej
nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej(XI/2016) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 27-10-2016
do 15-11-2016
Więcej
Budowanie własnego wizerunku w oczach pracodawcy - 07.03.2017 Filia Zelów 16 Porady grupowe - archiwalne od 07-03-2017
do 07-03-2017
Więcej

Archiwum - Formy aktywizacji


Forma(y) nieaktualna(e) przeniesiona(e) do archiwum.

Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS