Archiwum - Formy aktywizacji


Wszystkich form aktywizacji w archiwum: 446 (strona 6/30)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Środki na działalność dla osób do 30 roku życia PO WER (III/16) PUP Bełchatów 34 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-03-2016
do 15-03-2016
Więcej
Środki na działalność dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (III/16) PUP Bełchatów 23 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-03-2016
do 15-03-2016
Więcej
Doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia w ramach RPO WŁ (III/16) PUP Bełchatów 9 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-03-2016
do 15-03-2016
Więcej
Doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia w ramach RPO WŁ (IV/16) PUP Bełchatów 9 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-04-2016
do 15-04-2016
Więcej
Środki na działalność dla osób do 30 roku życia PO WER (IV/16) PUP Bełchatów 34 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-04-2016
do 15-04-2016
Więcej
Środki na działalność dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (IV/16) PUP Bełchatów 23 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-04-2016
do 15-04-2016
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-03-2017
do 15-03-2017
Więcej
nabór wniosków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy FP PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-04-2016
do 15-04-2016
Więcej
nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjecie dział. gosp. dla osób do 30 roku PO WER (V) 2016 PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 02-05-2016
do 16-05-2016
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków PFRON. PUP Bełchatów 6 Staże - archiwalne od 10-05-2016
do 10-06-2016
Więcej
Nabór wniosków na wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. PUP Bełchatów 4 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 10-05-2016
do 10-06-2016
Więcej
Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy - 19.09.2016r. - 07.10.2016r. PUP Bełchatów 14 Szkolenia - archiwalne od 19-09-2016
do 07-10-2016
Więcej
Środki na działalność dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (VIII/2016) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-08-2016
do 16-08-2016
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (IX/2016) PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-09-2016
do 15-09-2016
Więcej
nabór wniosków na doposażenie/wyposażenie st. pracy dla osób powyżej 30 roku życia RPO (VII/2016) PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-07-2016
do 15-07-2016
Więcej

Archiwum - Formy aktywizacji


Forma(y) nieaktualna(e) przeniesiona(e) do archiwum.

Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS