Archiwum - Formy aktywizacji


Wszystkich form aktywizacji w archiwum: 446 (strona 3/30)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Środki na podjęcie działalności gospodarczej PO WER PUP Bełchatów 32 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-04-2015
do 15-04-2015
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków PFRON. PUP Bełchatów 5 Staże - archiwalne od 13-04-2015
do 19-10-2015
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu PO WER PUP Bełchatów 300 Staże - archiwalne od 13-04-2015
do 08-09-2015
Więcej
Nabór wniosków na wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. PUP Bełchatów 3 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 13-04-2015
do 19-10-2015
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON. PUP Bełchatów 2 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 13-04-2015
do 19-10-2015
Więcej
Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkoleń ze środków PFRON. PUP Bełchatów 2 Szkolenia - archiwalne od 13-04-2015
do 19-10-2015
Więcej
Doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy RPO WŁ (XI/2015) PUP Bełchatów 5 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 02-11-2015
do 30-11-2015
Więcej
Nabór wniosków na staż dla osób 50+ PUP Bełchatów 15 Staże - archiwalne od 05-05-2015
do
Więcej
Nabór wniosków na prace interwencyjne dla osób 50+ PUP Bełchatów 5 Prace interwencyjne - archiwalne od 05-05-2015
do 09-07-2015
Więcej
Nabór wniosków na staż dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy PUP Bełchatów 12 Staże - archiwalne od 05-05-2015
do 11-06-2015
Więcej
Nabór wniosków na prace interwencyjne dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy PUP Bełchatów 15 Prace interwencyjne - archiwalne od 05-05-2015
do 09-07-2015
Więcej
Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy PUP Bełchatów 14 Szkolenia - archiwalne od 14-09-2015
do 02-10-2015
Więcej
Program JUNIOR- program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych. PUP Bełchatów 10 Staże - archiwalne od 25-05-2015
do 08-06-2015
Więcej
Przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z FP i PO WER PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-07-2015
do 15-07-2015
Więcej
Nabór wniosków na staż dla osób w wieku 30-50 lat PUP Bełchatów 12 Staże - archiwalne od 01-07-2015
do 17-07-2015
Więcej

Archiwum - Formy aktywizacji


Forma(y) nieaktualna(e) przeniesiona(e) do archiwum.

Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS