Archiwum - Formy aktywizacji


Wszystkich form aktywizacji w archiwum: 446 (strona 2/30)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
II nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER (IV) w 2018 r. PUP Bełchatów 70 Staże od 09-10-2018
do 31-12-2018
Więcej
Doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia w ramach RPO WŁ (II/16) PUP Bełchatów 10 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-02-2016
do 15-02-2016
Więcej
Nabór wniosków na prace interwencyjne PUP Bełchatów 70 Prace interwencyjne - archiwalne od 10-02-2015
do 30-11-2015
Więcej
Nabór wniosków na roboty publiczne PUP Bełchatów 24 Roboty publiczne - archiwalne od 10-02-2015
do 30-11-2015
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu PUP Bełchatów 90 Staże - archiwalne od 10-02-2015
do 30-04-2015
Więcej
Nabór wniosków o dotację PUP Bełchatów 50 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 02-03-2015
do 16-03-2015
Więcej
nabór wniosków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-05-2015
do 15-05-2015
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2016 PUP Bełchatów 90 Staże - archiwalne od 01-02-2016
do 14-10-2016
Więcej
Wydawanie wniosków o bon stażowy dla bezrobotnych do 30 roku życia PUP Bełchatów 10 Staże - archiwalne od 02-02-2015
do 27-02-2015
Więcej
Wydawanie wniosków o bon stażowy dla osób do 25 roku życia PUP Bełchatów Staże - archiwalne od 16-02-2015
do 01-04-2015
Więcej
Krajowy Fundusz Szkoleniowy PUP Bełchatów Szkolenia - archiwalne od 09-03-2015
do 10-12-2015
Więcej
Przygotowanie Zawodowe Dorosłych PUP Bełchatów Szkolenia - archiwalne od 16-03-2015
do 29-05-2015
Więcej
Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy PUP Bełchatów 14 Szkolenia - archiwalne od 08-06-2015
do 26-06-2015
Więcej
nabór wniosków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-04-2015
do 15-04-2015
Więcej
Środki na podjęcie działalności gospodarczej PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-04-2015
do 15-04-2015
Więcej

Archiwum - Formy aktywizacji


Forma(y) nieaktualna(e) przeniesiona(e) do archiwum.

Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS