Archiwum - Formy aktywizacji


Wszystkich form aktywizacji w archiwum: 446 (strona 11/30)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Trzy kroki do znalezienia pracy - 30.05.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porada Grupowa od 30-05-2017
do 30-05-2017
Więcej
Budowanie własnego wizerunku w oczach pracodawcy - 08.06.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porada Grupowa od 08-06-2017
do 08-06-2017
Więcej
Poszukiwanie pracy w pigułce - 20.06.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porada Grupowa od 20-06-2017
do 20-06-2017
Więcej
Świadome poszukiwanie pracy jako czynnik warunkujący znalezienie zatrudnienia - 10.04.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe - archiwalne od 10-04-2017
do 10-04-2017
Więcej
Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych - 19.04.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe - archiwalne od 19-04-2017
do 19-04-2017
Więcej
Rozmowa kwalifikacyjna- autoprezentacja, mowa ciała - 24.04.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porada Grupowa od 24-04-2017
do 24-04-2017
Więcej
Wgląd w siebie oraz rozpoznanie własnych zainteresowań, umiejętności i predyspozycji - 26.04.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe - archiwalne od 26-04-2017
do 26-04-2017
Więcej
Budowanie własnego wizerunku w oczach pracodawcy - 08.05.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porada Grupowa od 08-05-2017
do 08-05-2017
Więcej
Poszukiwanie pracy w pigułce - 12.05.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porada Grupowa od 12-05-2017
do 12-05-2017
Więcej
Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych - 29.05. 2017 r. Filia Zelów 16 Porady grupowe - archiwalne od 29-05-2017
do 29-05-2017
Więcej
W drodze do aktywności – trening z komunikacji interpersonalnej, asertywność w poszukiwania pracy - 01.06.2017 r. Filia Zelów 16 Porada Grupowa od 01-06-2017
do 01-06-2017
Więcej
nabór wniosków w 2017r. na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP 9/2017 PUP Bełchatów 18 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-09-2017
do 15-09-2017
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu PO WER w 2017 r. (nabór III) PUP Bełchatów Staże - archiwalne od 03-04-2017
do 20-02-2018
Więcej
nabór wniosków w 2017 roku na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (5/2017) PUP Bełchatów 6 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 02-05-2017
do 15-05-2017
Więcej
Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych - 06.10.2017r. PUP Bełchatów 16 Grupowe informacje zawodowe od 06-10-2017
do 06-10-2017
Więcej

Archiwum - Formy aktywizacji


Forma(y) nieaktualna(e) przeniesiona(e) do archiwum.

Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS