Archiwum - Formy aktywizacji


Wszystkich form aktywizacji w archiwum: 446 (strona 10/30)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie uprawnionej do 30 r.ż. PUP Bełchatów Szkolenia od 01-03-2017
do 31-12-2017
Więcej
nabór wniosków w 2017r. na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP 6/2017 PUP Bełchatów 35 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-06-2017
do 14-06-2017
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu PO WER w 2017 r. (nabór II) PUP Bełchatów 154 Staże - archiwalne od 06-03-2017
do 17-03-2017
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu RPO WŁ w 2017 r. (nabór II) PUP Bełchatów 86 Staże - archiwalne od 06-03-2017
do 17-03-2017
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu RPO WŁ w 2017 r. (nabór IV) PUP Bełchatów 86 Staże od 03-04-2017
do 31-08-2017
Więcej
Zarejestrowałeś się i co dalej? - 13.04.2017 r. PUP Bełchatów 20 Grupowe informacje zawodowe - archiwalne od 13-04-2017
do 13-04-2017
Więcej
Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych - 17.05.2017 r. PUP Bełchatów 20 Grupowe informacje zawodowe od 17-05-2017
do 17-05-2017
Więcej
Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych - 12.04.2017 r. PUP Bełchatów 20 Grupowe informacje zawodowe - archiwalne od 12-04-2017
do 12-04-2017
Więcej
Zarejestrowałeś się i co dalej? - 16.05.2017 r. Filia Zelów 20 Grupowe informacje zawodowe od 16-05-2017
do 16-05-2017
Więcej
Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych - 12.06.2017 r. PUP Bełchatów 20 Grupowe informacje zawodowe od 12-06-2017
do 12-06-2017
Więcej
Poznaj siebie i aktywnie szukaj pracy - 03.04.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe - archiwalne od 03-04-2017
do 03-04-2017
Więcej
Budowanie własnego wizerunku w oczach pracodawcy - 11.04.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe - archiwalne od 11-04-2017
do 11-04-2017
Więcej
Rozmowa kwalifikacyjna- autoprezentacja, mowa ciała - 09.05.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porada Grupowa od 09-05-2017
do 09-05-2017
Więcej
Poszukiwanie pracy w pigułce - 15.05.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porada Grupowa od 15-05-2017
do 15-05-2017
Więcej
Świadome poszukiwanie pracy jako czynnik warunkujący znalezienie zatrudnienia - 23.05.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porada Grupowa od 23-05-2017
do 23-05-2017
Więcej

Archiwum - Formy aktywizacji


Forma(y) nieaktualna(e) przeniesiona(e) do archiwum.

Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS