Lokalne Oferty Pracy
Wydarzenia i Aktualności
13 stycznia, 2022 | 138

Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2022 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naborów wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj dalej »

12 stycznia, 2022 | 37

Dotacja na start - „Firma z POWEREM!” - IV edycja

Nabór do IV edycji projektu "Firma z POWEREM!"

Tagi: dla bezrobotnych

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego w 2022 roku, który ukończył 50 rok życia PUP Bełchatów Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego 50+ od 17-01-2022
do
Więcej
Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w 2022 roku PUP Bełchatów Szkolenia od 17-01-2022
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku PUP Bełchatów Szkolenia od 01-02-2022
do 15-02-2022
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (VI)/ luty 2022 roku PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 01-02-2022
do 15-02-2022
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (V) luty/2022 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 01-02-2022
do 15-02-2022
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS