Lokalne Oferty Pracy
Wydarzenia i Aktualności
27 maj, 2021 | 95

Zmiana rachunku bankowego dotycząca wpłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców od 01.04.2021 roku

czytaj dalej »

20 maj, 2021 | 139

Informacja o naborze wniosków czerwiec 2021

Informujemy, że kolejny nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy odbędzie się w terminie od 7 do 18 czerwca 2021 r.

Tagi: dla bezrobotnych, dla pracodawców, działalność gospodarcza

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
„Metody i etapy rekrutacji” - 21.09.2021 PUP Bełchatów 5 Grupowe informacje zawodowe od 21-09-2021
do 21-09-2021
Więcej
„Pakiet przydatnych rozwiązań w problemach zawodowych kobiet długotrwale bezrobotnych" - 02.09.2021 PUP Bełchatów 5 Grupowe informacje zawodowe od 02-09-2021
do 02-09-2021
Więcej
„Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych” - 17.08.2021 PUP Bełchatów 5 Grupowe informacje zawodowe od 17-08-2021
do 17-08-2021
Więcej
„Wyznaczanie celu i planowanie działania” - 04.08.2021 Filia Zelów 5 Grupowe informacje zawodowe od 04-08-2021
do 04-08-2021
Więcej
„Zarejestrowałeś się i co dalej?” - 26.07.2021 PUP Bełchatów 5 Grupowe informacje zawodowe od 26-07-2021
do 26-07-2021
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS