Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia


Twoje dane
o wysokości świadczeń wypłaconych przez PUP
o okresach zarejestrowania w ewidencji PUP
o nie figurowaniu w ewidencji PUP
o statusie poszukującego pracy
o statusie osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku
dla potrzeb OPS
RP7
Captcha Image

Po odbiór określonego zaświadczenia należy zgłosić się osobiście do siedziby PUP sala 16 (parter) - stanowisko wg litery nazwiska, w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

* - pola wymagane, dane muszą być zgodne z podanymi w czasie rejestracji
Urząd zastrzega sobie możliwość telefonicznej weryfikacji danych.
Klauzula Informacyjna

Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia


Wypełnij poprawnie formularz zgodnie z zaznaczonymi, wymaganymi polami.

W oparciu o przesłane przez Państwa dane przygotowane zostanie zaświadczenie, które należy odebrać osobiście w PUP sala 16 (parter) - stanowisko wg litery nazwiska.

Usługi elektroniczne
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS