Zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny


Dane osoby zgłaszającej
Dane członka rodziny

Captcha Image

* - pola wymagane, dane muszą być zgodne z podanymi w czasie rejestracji

Zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny


Do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny można zgłosić:

 • małżonka
 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczeń wieku
 • wstępnych pozostających ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

art. 233 KK § 1 - Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień przesłania formularza.

Usługi elektroniczne
Kalendarium
Lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS