E-zgłoszenie oferty pracy


I. Informacje dotyczące pracodawcy


Adres siedziby pracodawcy


Pozostałe dane
Nie Tak

osobista
osobista po uprzednim kontakcie tel. lub e-mail
II. Informacje dotyczące zgłaszanego miejsca pracy
Kody i nazwy zawodów


Szczegóły zgłaszanej oferty pracy

III. Wymagania pracodawcy wobec kandydatów do pracy

C2-biegły
C1-zaawansowany
B2-wyższy średnio zaawansowany
B1-średnio zaawansowany
A2-niższy średnio zaawansowany
A1-początkujący
C2-biegły
C1-zaawansowany
B2-wyższy średnio zaawansowany
B1-średnio zaawansowany
A2-niższy średnio zaawansowany
A1-początkujący

Nie Tak

Nie Tak
IV. Postępowanie z ofertą
do 2 tygod. 30 dni
Nie Tak

Tak (wymienić, w których)

Tak

Otwartej (zawierająca dane identyfikacyjne)
Zamkniętej
1x tydzień 1x2 tygodnie

Tak (wymienić, w których)
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego w brzmieniu: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (...)", oświadczam iż w okresie do 365 dni przed dniem złożenia oferty pracy:
nie zostałem zostałem
- skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych i
nie jestem jestem
- objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie

Klauzula Informacyjna PUP
Załatw sprawę
Kalendarium
Czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS