E-zapytanie


Twoje dane
Treść pytania *
Zapoznałem się z klauzulą informacyją:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PUP Bełchatów. Inspektor Ochrony Danych: e-mail: e.brozyna@pupbelchatow.pl; Przekazane dane przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r., wyłącznie w celu przekazywania zamówionych przez Państwa informacji i podjęcia działań zgodnych ze zgłaszanymi przez Państwa w przekazywanych formularzach elektronicznych. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji ww. celu i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o archiwizacji. Nie będą udostępniane innym, nieuprawnionym podmiotom; nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy Państwa o prawie wglądu do swoich danych oraz prawie do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* - pola wymagane
** - przynajmniej jedno z pól telefon, e-mail, adres musi zostać wypełnione
Załatw sprawę
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS