Rekrutacja pracowników PUP


Praca w Urzędzie Pracy

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, jest zobowiązany przeprowadzać nabór na stanowiska urzędnicze.

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór. 

Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami  ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej PUP w Bełchatowie, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Szczegółowo procedurę naboru regulują art. 11 - 15  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260.)  oraz Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie.

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
lista podmiotów, z którymi zawarto umowy w 2014 r..pdf 26-01-2015 139,67 kB 1338
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf 30-10-2014 194,7 kB 1005

Urząd pracy
Kalendarium
Wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS