Przydatne linki


www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/ Europejski Fundusz Społeczny
eures.praca.gov.pl Europejskie Służby zatrudnienia
www.europa.eu Portal Unii Europejskiej
psz.praca.gov.pl Publiczne Służby Zatrudnienia
http://ec.europa.eu/eures Baza ofert pracy EURES
www.kraz.praca.gov.pl Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia
www.ris.praca.gov.pl Rejestr instytucji szkoleniowych
www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl Standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń
www.pfron.org.pl/portal/ebi/ Elektroniczny biuletyn informacyjny PFRON
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS