Skład Rady


Lista członków Powiatowej Rady Rynku Pracy. Kadencja 2019 – 2023

1. Dorota Pędziwiatr - Powiat Bełchatowski,

2. Marek Górecki - Fundacja Rozwoju Gminy Zelów,

3. Wiesław Kisiel - Rada OPZZ Województwa Łódzkiego,

4. Dariusz Matyśkiewicz - Rada Miejska w Bełchatowie,

5. Piotr Kociołek - Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego,

6. Janusz Krak - Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego,

7. Anna Łastowska - Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej,

8. Małgorzata Filipek - Gmina Bełchatów,

9. Dariusz Sujka - NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Zarząd Regionu Piotrkowskiego,

10.Agata Zakrzewska - Cech Rzemiosł Różnych w Bełchatowie.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS