Kierownictwo Urzędu Pracy


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie

 • Maria Kulińska
  44 63140 40 wew. 240
  nr pokoju: 1.13

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie

 • Maria Ziębaczewska
  44 63140 62 wew. 262
  nr pokoju: 1.11


Inspektor Ochrony Danych

 • Edyta Brożyna
            44 6314052 wew. 252
            nr pokoju: 15
            e-mail e.brozyna@pupbelchatow.pl


Główny Księgowy

 • Ewa Ceglińska
  44 63140 53 wew. 253
  nr pokoju: 2.12

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

 • Ewa Andrzejczuk - Stawinoga
  44 63140 49  wew. 249
  nr pokoju: 1.4

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

 • Jacek Walczyk
             44 631 40 72
             nr pokoju 24

Kierownik Działu Obsługi Klienta

 • Joanna Skoczylas
  44 63140 56 wew. 256
  nr pokoju: 1.6

Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

 • Lidia Kaczmarek
  44 63140 67 wew. 267
  nr pokoju: 23

Kierownik Wydziału Ewidencji i Świadczeń

 • Nina Salwach-Ciołek
  44 63140 63 wew. 263
  nr pokoju: 13

Kierownik Filii w Zelowie

 • Małgorzata Kaczorowska
  44 634 10 66
Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS