Stopa bezrobocia w 2018 roku


miesiąc   rok

Polska

województwo łódzkie

powiat bełchatowski

 01.2018  6,9%  7%  6,2%
 02.2018  6,8%  7%  6,2%
 03.2018  6,6%  6,8%  5,8%
 04.2018  6,3%  6,6%  5,7%
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS