Stopa bezrobocia w 2016 roku


miesiąc   rok

Polska

województwo łódzkie

powiat bełchatowski

 01.2016  10,2%*  10,7%  9,4%*
 02.2016  10,2%*  10,8%  9,6%
 03.2016  9,9%*
 10,5%  9,1%*
 04.2016  9,4%*
 10,0%*  8,6%
 05.2016  9,1%  9,7%  8,1%*
 06.2016  8,7%*
 9,3%  7,8%
 07.2016  8,5%*  9,1%  7,6%*
 08.2016  8,4%*  8,9%*  7,5%
 09.2016  8,3%  8,7%  7,3%
 10.2016  8,2%  8,6%  7,3%
 11.2016  8,2%  8,5%  7,2%
 12.2016  8,3%  8,6%  7,5%
* po korekcie własnej GUS
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS