Stopa bezrobocia w 2015 roku


miesiąc   rok

Polska

województwo łódzkie

powiat bełchatowski

01.2015

11,9%*

12,3%*

11,4%

02.2015

11,9%*

12,4%*

11,4%*

03.2015

11,5%*

12,2%*

11,1%*

04.2015

11,1%*

11,8%*

10,5%*

05.2015

10,7%*

11,5%*

10,0%*

06.2015

10,2%*

11,1%*

9,5%

07.2015

10,0%*

10,8%*

9,4%*

08.2015

9,9%*

10,6%*

9,4%*

09.2015

9,7%

10,3%

9,1%

10.2015

9,6%

10,1%

8,7%

11.2015

9,6%

10,1%

8,8%

12.2015

9,7%*

10,3%

8,8%*

* po korekcie własnej GUS
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS