Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych


Uwaga! 10 czerwca 2021 r. zakończony został nabór wniosków w ramach tej formy wsparciaDYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BEŁCHATOWIE Z DNIEM 15.06.2020 R. OGŁASZA III TURĘ NABORU WNIOSKÓW!!!

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA NABORU PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BEŁCHATOWIE (tj. do dnia 29 czerwca 2020 r.) 

 WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 10.06.2021!!!
(zmiana z dn. 16.12.2020 r.)

Kto może otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Osoby fizyczne niezatrudniające pracowników, zarówno w momencie składania wniosku, jak i w okresie (2020 i 2019) ujętym do obliczenia spadku obrotów.

Kiedy można skorzystać ze wsparcia?

Co najmniej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Musi istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów.

Warunki uzyskania wsparcia?

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 31 grudnia 2019 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Co można zyskać?

Dofinansowanie może być przyznawane w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
2) co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
3) co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Minimalne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2020 r. wynosi ono 2600 zł.

Na jaki okres może zostać przyznane dofinansowanie?

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Obowiązki przedsiębiorcy w związku z uzyskaniem dofinansowania?

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

 Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę Przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Przesłanie lub złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

 • serwis praca.gov.pl 
 • platformę e-PUAP 
 • pocztę tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, 97 – 400 Bełchatów, ul. Bawełniana 3;
 • dodatkowo przygotowane dokumenty można złożyć w Punkcie Informacyjnym mieszczącym się na parterze Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (w godz. 8:00 - 14:30).

WAŻNE!!!

Przedsiębiorcy składają komplet dokumentów, tj.:

 • wniosek (1 egz.)
 • umowę wraz z załącznikami (1 egz.)
 • formularz o pomocy publicznej (1 egz.)

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej druki należy podpisać (łącznie z umową).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzc.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie:

- 44 631-40-70 - p. Małgorzata Gawin, p. Katarzyna Lis - specjaliści ds. programów
- 44 631-40-67 - p. Lidia Kaczmarek - kierownik DIRP
- 44 631-40-72 - p. Jacek Walczyk - kierownik CAZ
lub
- e-mail: samozatrudnienie@pupbelchatow.pl

Kategoria: Dofinansowanie dla samozatrudnionych/
Katalogów:0 | Plików:4
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
15zzc_instrukcja_sam_PSZ-DKDG_v6_14.10.2020_praca.gov.pl.pdf 04-01-2021 2,08 mb 292
15zzc_umowa_wniosek_samozatrudnieni_v10_01.01.2021.pdf 04-01-2021 420,23 kb 444
15zzc_zasady_samozatrudnieni_v8_01.01.2021.pdf 04-01-2021 346,07 kb 291
Zalacznik_nr_1_do_wniosku_wzor_formularza_pomocy_publicznej_v2_03.09.2020.xlsx 04-01-2021 29,87 kb 852

Bezpośredni link do wortalu PSZ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni

Dla pracodawców
Kalendarium
Czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS