PUP Bełchatów - Aktualności, komunikaty i ogłoszenia http://pupbelchatow.pl/rss/rss-newsy.xml pl 120 Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2018 roku http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-na-aktywne-formy-wsparcia-realizowane-w-2018-roku.html 01-17-2018 14:20 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-na-aktywne-formy-wsparcia-realizowane-w-2018-roku.html Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w 2018 roku http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-w-2018-roku.html 01-17-2018 13:25 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-w-2018-roku.html Seminarium ABC Biznesu http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/seminarium-abc-biznesu.html 01-16-2018 14:00 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/seminarium-abc-biznesu.html Konkurs na pamiętniki bezrobotnych http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-pamietniki-bezrobotnych.html Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

Zasady Konkursu są proste: jeżeli w latach 2016-2017 byłaś/byłeś przynajmniej przez miesiąc osobą bezrobotną, to opisz swoją historię pamiętnikiem lub stwórz blog poświęcony doświadczeniu bezrobocia. Objętość dokumentów…

]]>
01-16-2018 13:45 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-pamietniki-bezrobotnych.html
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow.html 12-29-2017 14:12 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow.html Ostatni w 2017 roku nabór wniosków na dotacje, w tym w ramach PO WER (III) http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatni-termin-naboru-wnioskow-na-dotacje,-w-tym-w-ramach-po-wer-(iii).html 12-04-2017 11:45 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatni-termin-naboru-wnioskow-na-dotacje,-w-tym-w-ramach-po-wer-(iii).html Wyniki X edycji konkursu "Moja firma, moja przyszłość" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wyniki-x-edycji-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc.html 12-01-2017 11:27 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wyniki-x-edycji-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc.html Termin naboru wniosków na dotacje!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatni-w-tym-roku-nabor-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej!!!.html 11-20-2017 12:11 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatni-w-tym-roku-nabor-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej!!!.html Zakończenie przyjmowania wniosków na prace interwencyjne i dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego pow. 50 roku życia http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-na-prace-interwencyjne-i-dofinansowanie-wynagrodzenia-bezrobotnego-pow.-50-roku-zycia.html 11-17-2017 14:28 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-na-prace-interwencyjne-i-dofinansowanie-wynagrodzenia-bezrobotnego-pow.-50-roku-zycia.html REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ DO 30 ROKU ŻYCIA (Art. 150f) http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/refundacja-wynagrodzen-do-30-roku-zycia-(art.-150f).html 11-17-2017 11:38 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/refundacja-wynagrodzen-do-30-roku-zycia-(art.-150f).html Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu ogłasza nabór do służby wojskowej, a w szczególności powołania do SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ na I Turnus 2018 r. Termin rozpoczęcia służby - 08.01.2018 r. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wojskowa-komenda-uzupelnien-w-sieradzu-oglasza-nabor-do-sluzby-wojskowej,-a-w-szczegolnosci-powolania-do-sluzby-przygotowawczej-na-i-turnus-2018-r.-termin-rozpoczecia-sluzby-08.01.2018-r.html
Więcej informacji udziela Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu, pod nr. tel. 261-611-233 wew. 731.]]>
11-17-2017 09:28 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wojskowa-komenda-uzupelnien-w-sieradzu-oglasza-nabor-do-sluzby-wojskowej,-a-w-szczegolnosci-powolania-do-sluzby-przygotowawczej-na-i-turnus-2018-r.-termin-rozpoczecia-sluzby-08.01.2018-r.html
Zakończenie przyjmowania wniosków na 6 miesięczne staże!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-na-6-miesieczne-staze!!!.html 11-13-2017 14:33 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-na-6-miesieczne-staze!!!.html Ostateczny termin przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2017 roku http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostateczny-termin-przyjmowania-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy.html 11-02-2017 08:23 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostateczny-termin-przyjmowania-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy.html "Fundusze Europejskie na start i rozwój Twojej firmy" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/fundusze-europejskie-na-start-i-rozwoj-twojej-firmy.html 10-24-2017 11:51 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/fundusze-europejskie-na-start-i-rozwoj-twojej-firmy.html KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA STANOWISKA PODSTAWOWE W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/komendant-wojewodzki-policji-w-lodzi-oglasza-rozpoczecie-procedury-rekrutacji-kandydatow-do-sluzby-w-policji-na-stanowiska-podstawowe-w-jednostkach-policji-wojewodztwa-lodzkiego.html KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA STANOWISKA PODSTAWOWE W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI POWINIEN:

- posiadać obywatelstwo polskie,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać…

]]>
10-20-2017 14:19 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/komendant-wojewodzki-policji-w-lodzi-oglasza-rozpoczecie-procedury-rekrutacji-kandydatow-do-sluzby-w-policji-na-stanowiska-podstawowe-w-jednostkach-policji-wojewodztwa-lodzkiego.html
Lista zgłoszeń do konkursu "Moja firma, moja przyszłość" - X edycja http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/lista-zgloszen-do-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc-x-edycja.html 10-11-2017 12:48 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/lista-zgloszen-do-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc-x-edycja.html Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/informacja-dla-osob,-ktore-otrzymaly-stypendium-w-2016-r.html Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie 
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego 
od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/informacja-dla-osob,-ktore-otrzymaly-stypendium-w-2016-r.html Zgłoszenia do konkursu "Moja firma, moja przyszłość"- X edycja http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zgloszenia-do-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc-x-edycja.html 10-06-2017 11:52 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zgloszenia-do-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc-x-edycja.html "Od szkolenia do zatrudnienia" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/od-szkolenia-do-zatrudnienia.html 10-06-2017 10:41 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/od-szkolenia-do-zatrudnienia.html Projekt Strefa RozwoYou - iskra nowej wiedzy - wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z województwa łódzkiego http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-strefa-rozwoyou-iskra-nowej-wiedzy-wsparcie-dla-mikro,-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-oraz-osob-samozatrudnionych-z-wojewodztwa-lodzkiego.html
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na www.strefarozwoju.lodz.pl]]>
09-25-2017 09:20 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-strefa-rozwoyou-iskra-nowej-wiedzy-wsparcie-dla-mikro,-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-oraz-osob-samozatrudnionych-z-wojewodztwa-lodzkiego.html
Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/lodzkie-regionalne-targi-pracy-i-rozwoju-osobistego.html W terminie 27 - 28 września 2017 roku Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Powiatowymi Urzędami Pracy i Międzynarodowymi Targami Łódzkimi organizują II edycję Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego. Pierwsza edycja imprezy, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno pracodawców jak i mieszkańców Łodzi i regionu. W Targach uczestniczyło 62 wystawców oraz 8000 zwiedzających.

Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego to odpowiedź…

]]>
09-25-2017 09:07 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/lodzkie-regionalne-targi-pracy-i-rozwoju-osobistego.html
Informacja dla osób osiągających wiek emerytalny http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/informacja-dla-osob-osiagajacych-wiek-emerytalny.html 09-22-2017 09:51 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/informacja-dla-osob-osiagajacych-wiek-emerytalny.html Konkurs "Moja firma, moja przyszłość"- X edycja http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-moja-firma,-moja-przyszlosc-x-edycja.html 08-31-2017 13:24 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-moja-firma,-moja-przyszlosc-x-edycja.html Aktualne nabory wniosków na aktywne formy wsparcia w 2017 roku!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktualizacja-naborow-wnioskow-w-2017-roku!!!.html 08-30-2017 13:51 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktualizacja-naborow-wnioskow-w-2017-roku!!!.html Informacje dotyczące nowego terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków oraz nowych rodzajów wsparcia w ramach Programu "Rodzina 500+" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/informacje-dotyczace-nowego-terminu-rozpoczecia-przyjmowania-wnioskow-oraz-nowych-rodzajow-wsparcia-w-ramach-programu-rodzina-500.html Baza wiedzy:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
 
Szczegółowe materiały informacyjne o zbliżającym się okresie świadczeniowym znajdują się na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9007,zawnioskuj-o-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy.html
08-09-2017 13:31 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/informacje-dotyczace-nowego-terminu-rozpoczecia-przyjmowania-wnioskow-oraz-nowych-rodzajow-wsparcia-w-ramach-programu-rodzina-500.html
Przedłużenie terminu naboru wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach KFS http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/przedluzenie-terminu-naboru-wnioskow-na-ksztalcenie-ustawiczne-pracownikow-i-pracodawcy-w-ramach-kfs.html 08-03-2017 14:26 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/przedluzenie-terminu-naboru-wnioskow-na-ksztalcenie-ustawiczne-pracownikow-i-pracodawcy-w-ramach-kfs.html Wznowienie naboru wniosków o przyznanie dotacji i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wznowienie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-i-refundacji-kosztow-utworzenia-stanowiska-pracy!!!.html 07-24-2017 12:03 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wznowienie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-i-refundacji-kosztow-utworzenia-stanowiska-pracy!!!.html Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego!!!.html 07-17-2017 13:52 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego!!!.html Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację Programu Aktywizacja i Integracja w 2017 roku http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-programu-aktywizacja-i-integracja-w-2017-roku.html 07-12-2017 12:13 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-programu-aktywizacja-i-integracja-w-2017-roku.html Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacji i Integracji w 2017 r. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ogloszenie-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-ramach-programu-aktywizacji-i-integracji-w-2017-r.html 06-13-2017 09:34 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ogloszenie-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-ramach-programu-aktywizacji-i-integracji-w-2017-r.html 12 miesięczne staże dla osób młodych w ramach PO WER!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/12-miesieczne-staze-dla-osob-mlodych-w-ramach-po-wer!!!.html 05-29-2017 12:43 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/12-miesieczne-staze-dla-osob-mlodych-w-ramach-po-wer!!!.html Nabór wniosków w ramach środków PFRON. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-srodkow-pfron.html 05-09-2017 07:55 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-srodkow-pfron.html Nabór wniosków na staże - aktualizacja z dnia 14.04.2017 r. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-na-staze.html 04-14-2017 00:00 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-na-staze.html Test wiedzy i sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w formacjach mundurowych http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/test-wiedzy-i-sprawnosci-fizycznej-dla-kandydatow-do-sluzby-w-formacjach-mundurowych.html 03-21-2017 14:48 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/test-wiedzy-i-sprawnosci-fizycznej-dla-kandydatow-do-sluzby-w-formacjach-mundurowych.html Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS 2017 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-2017.html 02-14-2017 11:49 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-2017.html Projekt "Nowy zawód-nowy start!" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-nowy-zawod-nowy-start!.html 02-01-2017 09:43 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-nowy-zawod-nowy-start!.html "Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie" - preferencyjne pożyczki http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-preferencyjne-pozyczki.html 01-13-2017 13:35 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-preferencyjne-pozyczki.html Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2017 roku http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-na-aktywne-formy-wsparcia-realizowane-w-2017-roku.html 01-10-2017 12:41 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-na-aktywne-formy-wsparcia-realizowane-w-2017-roku.html Termin naboru wniosków na aktywizację zawodową zostanie ogłoszony po 09.01.2017r. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/termin-naboru-wnioskow-na-aktywizacje-zawodowa-zostanie-ogloszony-po-09.01.2017r.html 12-29-2016 07:48 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/termin-naboru-wnioskow-na-aktywizacje-zawodowa-zostanie-ogloszony-po-09.01.2017r.html Wyniki IX edycji konkursu "Moja firma, moja przyszłość" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wyniki-ix-edycji-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc.html 12-02-2016 12:34 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wyniki-ix-edycji-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc.html 15.11.2016 r. - ostatni dzień naboru wniosków na dotacje, bony na zasiedlenie i wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatni-nabor-wnioskow-w-2016-roku!!!.html 10-26-2016 15:14 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatni-nabor-wnioskow-w-2016-roku!!!.html Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziem" prowadzi pojekt "Twój Pomysł Na Lepsze Jutro" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-twoj-pomysl-na-lepsze-jutro.html 10-14-2016 10:07 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-twoj-pomysl-na-lepsze-jutro.html Lista zgłoszeń do konkursu "Moja firma, moja przyszłość"-IX edycja http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/lista-zgloszen-do-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc-ix-edycja.html 10-11-2016 14:59 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/lista-zgloszen-do-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc-ix-edycja.html Zgłoszenia do konkursu - do 10.10.2016 r.! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zgloszenia-do-powiatowego-konkursu-tylko-do-10.10.2016-r.!!!.html 10-06-2016 15:08 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zgloszenia-do-powiatowego-konkursu-tylko-do-10.10.2016-r.!!!.html "Firma 50+" wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 roku życia! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/firma-50-wsparcie-przedsiebiorczosci-osob-powyzej-50-roku-zycia!.html 09-28-2016 12:38 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/firma-50-wsparcie-przedsiebiorczosci-osob-powyzej-50-roku-zycia!.html Aktualizacja naborów wniosków w 2016 roku!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktualizacja-naborow-wnioskow-w-2016-roku!!!.html 09-28-2016 12:37 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktualizacja-naborow-wnioskow-w-2016-roku!!!.html Ostatnie nabory wniosków w 2016 roku!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatnie-nabory-wnioskow-w-2016-roku!!!.html 09-05-2016 15:42 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatnie-nabory-wnioskow-w-2016-roku!!!.html Konkurs "Moja firma, moja przyszłość"- IX edycja http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-moja-firma,-moja-przyszlosc-ix-edycja.html 08-31-2016 12:43 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-moja-firma,-moja-przyszlosc-ix-edycja.html "Zostań Rockefellerem- zdobycie wiedzy nt. predyspozycji niezbędnych do bycia przedsiębiorcą" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zostan-rockefellerem-zdobycie-wiedzy-nt.-predyspozycji-niezbednych-do-bycia-przedsiebiorca.html 08-29-2016 10:35 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zostan-rockefellerem-zdobycie-wiedzy-nt.-predyspozycji-niezbednych-do-bycia-przedsiebiorca.html Projekt „Aktywizacja osób młodych z kategorii NEET zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego” http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-„aktywizacja-osob-mlodych-z-kategorii-neet-zamieszkalych-na-obszarze-wojewodztwa-lodzkiego”.html 08-16-2016 09:38 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-„aktywizacja-osob-mlodych-z-kategorii-neet-zamieszkalych-na-obszarze-wojewodztwa-lodzkiego”.html "RZĄDOWY PROGRAM PRACY WIĘŹNIÓW" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/rzadowy-program-pracy-wiezniow.html 07-27-2016 09:57 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/rzadowy-program-pracy-wiezniow.html Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację Programu Aktywizacja i Integracja w 2016 roku. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-programu-aktywizacja-i-integracja-w-2016-roku.html 07-12-2016 12:14 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-programu-aktywizacja-i-integracja-w-2016-roku.html Badanie ankietowe wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/badanie-ankietowe-wsrod-kobiet-zarejestrowanych-w-powiatowym-urzedzie-pracy-w-belchatowie.html 07-05-2016 09:17 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/badanie-ankietowe-wsrod-kobiet-zarejestrowanych-w-powiatowym-urzedzie-pracy-w-belchatowie.html Aktualne nabory wniosków!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktualne-nabory-wnioskow!!!.html 06-23-2016 12:28 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktualne-nabory-wnioskow!!!.html ZMIANA DRUKU "OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zmiana-druk-oswiadczenie-o-zamiarze-powierzenia-wykonywania-pracy-obywatelowi-republiki-armenii,-republiki-bialorusi,-republiki-gruzji,-republiki-moldawii,-federacji-rosyjskiej-lub-ukrainy.html 06-23-2016 10:50 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zmiana-druk-oswiadczenie-o-zamiarze-powierzenia-wykonywania-pracy-obywatelowi-republiki-armenii,-republiki-bialorusi,-republiki-gruzji,-republiki-moldawii,-federacji-rosyjskiej-lub-ukrainy.html Biznes jest kobietą! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/biznes-jest-kobieta!.html 06-22-2016 14:46 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/biznes-jest-kobieta!.html Dodatkowe środki na staże!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/dodatkowe-srodki-na-staze!!!.html 06-16-2016 14:11 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/dodatkowe-srodki-na-staze!!!.html Zakończenie przyjmowania wniosków na staż w ramach PO WER II http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-na-staz-w-ramach-po-wer-ii.html 06-16-2016 12:00 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-na-staz-w-ramach-po-wer-ii.html Badanie przyczyn bezrobocia kobiet w powiecie bełchatowskim http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/badanie-przyczyn-bezrobocia-kobiet-w-powiecie-belchatowskim.html

                                                                         Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie przy wsparciu konsultantów z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. z Krakowa, przystąpił do realizacji badań w ramach projektu „Przyczyny bezrobocia wśród kobiet w powiecie bełchatowskim”. Podstawowym celem badania jest identyfikacja przyczyn wysokiego odsetka kobiet w strukturze bezrobotnych w powiecie bełchatowskim.

Cele szczegółowe badania to:

  • Diagnoza…
]]>
06-14-2016 07:48 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/badanie-przyczyn-bezrobocia-kobiet-w-powiecie-belchatowskim.html
Wstrzymanie wniosków w ramach środków PFRON. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wstrzymanie-wnioskow-w-ramach-srodkow-pfron.html 06-10-2016 12:22 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wstrzymanie-wnioskow-w-ramach-srodkow-pfron.html Seminarium: DOING BUSINESS WITH CANADA http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/seminarium-doing-business-with-canada.html 06-03-2016 13:47 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/seminarium-doing-business-with-canada.html "Aktywność = klucz do sukcesu" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktywnosc-klucz-do-sukcesu.html 05-23-2016 10:49 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktywnosc-klucz-do-sukcesu.html TARGI PRACY KUTNO http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/targi-pracy-kutno.html 05-23-2016 09:36 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/targi-pracy-kutno.html Nabór wniosków ze środków PFRON w 2016 r. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-ze-srodkow-pfron-w-2016-r.html 05-10-2016 08:32 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-ze-srodkow-pfron-w-2016-r.html Projekt pn. "PERSPEKTYWY" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-pn.-perspektywy.html 04-19-2016 12:20 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-pn.-perspektywy.html Europejskie Dni Pracy „IT needs U” 24 maja 2016 r. on-line http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/europejskie-dni-pracy-„it-needs-u”-24-maja-2016-r.-on-line.html 04-14-2016 12:53 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/europejskie-dni-pracy-„it-needs-u”-24-maja-2016-r.-on-line.html „XVII Piotrkowskie Targi Pracy i Edukacji” http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/„xvii-piotrkowskie-targi-pracy-i-edukacji”.html 04-14-2016 12:40 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/„xvii-piotrkowskie-targi-pracy-i-edukacji”.html Zakończenie przyjmowania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-o-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcow-ze-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego.html i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, mija dnia 08.04.2016 r., o godzinie 15:30.]]> 04-05-2016 13:56 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-o-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcow-ze-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego.html „ABC BIZNESU” http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/„abc-biznesu”.html 03-23-2016 14:45 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/„abc-biznesu”.html Jak nie dotacja to co? Środki zwrotne w ramach JEREMIE http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/spotkanie-nt.-mozliwosci-wykorzystania-srodkow-jeremie.html 03-18-2016 12:23 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/spotkanie-nt.-mozliwosci-wykorzystania-srodkow-jeremie.html Wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wnioski-o-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcow-ze-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego.html Druki wniosków wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl]]> 03-11-2016 13:07 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wnioski-o-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcow-ze-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego.html Rekrutacja osób do projektu "Czas zmian!" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/rekrutacja-osob-do-projektu-czas-zmian!.html 03-11-2016 12:33 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/rekrutacja-osob-do-projektu-czas-zmian!.html 4 mln zł na inwestycje - pożyczki w ramach JEREMIE!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/4-mln-na-inwestycje-pozyczki-w-ramach-jeremie!!!.html 03-03-2016 14:10 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/4-mln-na-inwestycje-pozyczki-w-ramach-jeremie!!!.html Zawieszenie przyjmowania wniosków z KFS z dniem 09.02.2016 r. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zawieszenie-przyjmowania-wnioskow-z-kfs.html 02-08-2016 08:57 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zawieszenie-przyjmowania-wnioskow-z-kfs.html Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2016 roku! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-na-aktywne-formy-wsparcia-w-2016-roku!.html 01-20-2016 10:51 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-na-aktywne-formy-wsparcia-w-2016-roku!.html Nabór wniosków w ramach PO WER i RPO WŁ w 2016 roku http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-po-wer-i-rpo-wl-w-2016-roku.html 01-20-2016 10:51 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-po-wer-i-rpo-wl-w-2016-roku.html Nabór wniosków z KFS http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-z-kfs.html 01-19-2016 11:21 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-z-kfs.html I Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/i-forum-gospodarcze-powiatu-belchatowskiego.html 01-15-2016 15:29 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/i-forum-gospodarcze-powiatu-belchatowskiego.html Spotkanie informacyjne dla pracodawców i przedsiębiorców http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/spotkanie-informacyjne-dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow.html 01-12-2016 15:31 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/spotkanie-informacyjne-dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow.html Informacja o firmie HARRIOT DYNAMICE FINANCE AND LAW GRUOP Sp. zo.o. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/informacja-o-firmie-harriot-dynamice-finance-and-law-gruop-sp.-zo.o.html 12-22-2015 10:38 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/informacja-o-firmie-harriot-dynamice-finance-and-law-gruop-sp.-zo.o.html Seminarium w dniu 15.12.2015 roku http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/seminarium-w-dniu-15.12.2015-roku.html 12-09-2015 13:28 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/seminarium-w-dniu-15.12.2015-roku.html Wyniki VIII edycji konkursu "Moja firma, moja przyszłość" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wyniki-viii-edycji-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc.html 11-25-2015 14:28 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wyniki-viii-edycji-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc.html Konferencja oraz Targi Pracy http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konferencja-oraz-targi-pracy.html 11-23-2015 12:51 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konferencja-oraz-targi-pracy.html Nabór wniosków do 10.12.2015 r. w ramach KFS http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/krajowego-funduszu-szkoleniowego-nabor-wnioskow-do-10.12.2015-r.!.html 11-17-2015 14:37 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/krajowego-funduszu-szkoleniowego-nabor-wnioskow-do-10.12.2015-r.!.html JEREMIE - środki tylko do końca tego roku!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/jeremie-srodki-tylko-do-konca-tego-roku!!!.html 11-13-2015 15:25 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/jeremie-srodki-tylko-do-konca-tego-roku!!!.html Konkurs "FIRMA NA MEDAL"!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-firma-na-medal!!!.html 11-13-2015 12:31 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-firma-na-medal!!!.html Bezpłatne seminarium " Finansowanie działalności gospodarczej" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/bezplatne-seminarium-finansowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html 11-10-2015 10:31 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/bezplatne-seminarium-finansowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html Kleszczowskie Dni Przedsiębiorczości 19-20 listopada br. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/kleszczowskie-dni-przedsiebiorczosci-19-20-listopada-2015-r.html 11-06-2015 15:55 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/kleszczowskie-dni-przedsiebiorczosci-19-20-listopada-2015-r.html Przedłużony nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/przedluzony-nabor-wnioskow-na-doposazenie-stanowiska-pracy.html 10-15-2015 14:39 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/przedluzony-nabor-wnioskow-na-doposazenie-stanowiska-pracy.html Lista zgłoszeń do konkursu "Moja firma, moja przyszłość"-VIII edycja http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-moja-firma,-moja-przyszlosc-viii-edycja-(zgloszenia).html 10-14-2015 09:34 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-moja-firma,-moja-przyszlosc-viii-edycja-(zgloszenia).html Konkurs "Moja firma, moja przyszłość"-VIII edycja http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-moja-firma,-moja-przyszlosc-viii-edycja.html 09-21-2015 10:05 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-moja-firma,-moja-przyszlosc-viii-edycja.html Bezpłatne Seminarium ABC BIZNESU http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/bezplatne-seminarium-abc-biznesu.html 09-18-2015 19:00 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/bezplatne-seminarium-abc-biznesu.html "Własna firma - krok po kroku" - bezpłatne seminarium http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wlasna-firma-krok-po-kroku-bezplatne-seminarium.html 09-18-2015 14:05 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wlasna-firma-krok-po-kroku-bezplatne-seminarium.html Zakończenie naboru wniosków na staż w ramach PO WER http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczony-nabor-wnioskow-na-staz-w-ramach-po-wer.html 09-09-2015 12:58 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczony-nabor-wnioskow-na-staz-w-ramach-po-wer.html Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie - informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ranking-zawodow-deficytowych-i-nadwyzkowych-w-powiecie-informacja-sygnalna-za-i-polrocze-2015-roku.html Dane zawarte w informacji bazują na danych detalicznych pochodzących z powiatowych i wojewódzki urzędów pracy.
N a stronie http://mz.praca.gov.pl znajdują się raporty z każdego poziomu sprawozdawczości.]]>
08-31-2015 12:40 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ranking-zawodow-deficytowych-i-nadwyzkowych-w-powiecie-informacja-sygnalna-za-i-polrocze-2015-roku.html
Unijne pożyczki na inwestycje w województwie łódzkim http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/unijne-pozyczki-na-inwestycje-w-wojewodztwie-lodzkim.html 08-25-2015 09:20 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/unijne-pozyczki-na-inwestycje-w-wojewodztwie-lodzkim.html Nabór wniosków ze środków PFRON. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-ze-srodkow-pfron.html 08-04-2015 10:45 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-ze-srodkow-pfron.html Nabór wniosków w ramach RPO WŁ http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-rpo-wl.html 07-24-2015 14:27 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-rpo-wl.html Pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/pomoc-ze-srodkow-funduszu-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych.html 06-30-2015 10:32 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/pomoc-ze-srodkow-funduszu-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych.html Środki na aktywizację zawodową osób powyżej 50 roku życia oraz osób do 30 roku życia!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-osob-50-oraz-30.html 06-23-2015 14:54 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-osob-50-oraz-30.html