PUP Bełchatów - Aktualności, komunikaty i ogłoszenia http://pupbelchatow.pl/rss/rss-newsy.xml pl 120 JPP Marine Sp. z o. o., Sp. K. - firma z branży stoczniowej poszukuje osób zainteresowqanych odbyciem szkolenia zawodowego: spawacz MIG/MAG oraz monter konstrukcji stalowych. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/jpp-marine-sp.-z-o.-o.,-sp.-k.-firma-z-branzy-stoczniowej-poszukuje-osob-zainteresowqanych-odbyciem-szkolenia-zawodowego-spawacz-mig/mag-oraz-monter-konstrukcji-stalowych.html Szkolenie będzie prowadzone w Szczecinie.
Przykładowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne omawiane na szkoleniu:
- zastosowanie elektryczności do spawania łukowego,
- urządzenia spawalnicze,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- metody przygotowania złączy do spawania,
- instruktaż wstępny,
- napawanie,
- spawanie i wykonywanie złączy rurowych w różnych pozycjach.

Po odbyciu…]]>
11-16-2018 14:13 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/jpp-marine-sp.-z-o.-o.,-sp.-k.-firma-z-branzy-stoczniowej-poszukuje-osob-zainteresowqanych-odbyciem-szkolenia-zawodowego-spawacz-mig/mag-oraz-monter-konstrukcji-stalowych.html
Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ogloszenie-o-dniu-wolnym-od-pracy.html UWAGA !

Dzień 12 listopada jest dniem ustawowo wolnym do pracy.
Powiatowy Urząd Pracy jest w tym dniu nieczynny.

]]>
11-08-2018 08:59 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ogloszenie-o-dniu-wolnym-od-pracy.html
Zakończenie naboru wniosków w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-naboru-wnioskow-w-ramach-refundacji-kosztow-wyposazenia-stanowiska-pracy!.html 11-05-2018 12:41 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-naboru-wnioskow-w-ramach-refundacji-kosztow-wyposazenia-stanowiska-pracy!.html Zakończenie naboru wniosków na dotacje dla osób do 30 roku życia http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-naboru-wnioskow-na-dotacje-dla-osob-do-30-roku-zycia-w-ramach-po-wer.html 10-31-2018 15:36 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-naboru-wnioskow-na-dotacje-dla-osob-do-30-roku-zycia-w-ramach-po-wer.html "Dzień Otwarty" w Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/dzien-otwarty-w-komendzie-powiatowej-policji-w-belchatowie.html                 Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie w dniu 28 pażdziernika 2018r. o godz. 9:00 organizuje " Dzień Otwarty", podczas którego osoby zainteresowane służbą w Policji, będą mogły zapoznać się z zasadami rekrutacji. W trakcie zajęć, które odbędą się w budynku KPP Bełchatów przy ul. 1 Maja 7, osoby te będą mogły skorzystać z warsztatów psychologicznych i sprawdzić swą sprawność fizyczną pod okiem policyjnych instruktorów.

]]>
10-17-2018 13:36 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/dzien-otwarty-w-komendzie-powiatowej-policji-w-belchatowie.html
Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu PO WER (IV) - II nabór http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ii-nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-do-30-roku-zycia-w-ramach-po-wer-(iv).html 10-09-2018 10:19 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ii-nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-do-30-roku-zycia-w-ramach-po-wer-(iv).html Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że od 15.10.2018 r. rejestrowane będą oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, składane wyłącznie elektronicznie. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/powiatowy-urzad-pracy-w-belchatowie-informuje,-ze-od-15.10.2018-r.-rejestrowane-beda-oswiadczenia-o-powierzeniu-pracy-cudzoziemcowi,-skladane-wylacznie-elektronicznie.html Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że od 15.10.2018r. rejestrowane będą oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu: https://www.praca.gov.pl, link do strony: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny.

Oświadczenie składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem…

]]>
10-04-2018 10:11 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/powiatowy-urzad-pracy-w-belchatowie-informuje,-ze-od-15.10.2018-r.-rejestrowane-beda-oswiadczenia-o-powierzeniu-pracy-cudzoziemcowi,-skladane-wylacznie-elektronicznie.html
Studia podyplomowe dla Edukatorów Zdrowotnych http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/studia-podyplomowe-dla-edukatorow-zdrowotnych.html 09-20-2018 09:14 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/studia-podyplomowe-dla-edukatorow-zdrowotnych.html EUROPEJSKIE DNI PRACY on-line pod nazwą "Work@PL" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/europejskie-dni-pracy-on-line-pod-nazwa-workpl.html 09-19-2018 11:17 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/europejskie-dni-pracy-on-line-pod-nazwa-workpl.html Wstrzymanie naboru wniosków w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wstrzymanie-naboru-wnioskow-w-ramach-dofinansowania-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-bezrobotnego,-ktory-ukonczyl-50-rok-zycia.html 08-31-2018 13:46 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wstrzymanie-naboru-wnioskow-w-ramach-dofinansowania-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-bezrobotnego,-ktory-ukonczyl-50-rok-zycia.html Wstrzymanie naboru wniosków w ramach prac interwencyjnych http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wstrzymanie-naboru-wnioskow-w-ramach-prac-interwencyjnych.html 08-31-2018 13:17 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wstrzymanie-naboru-wnioskow-w-ramach-prac-interwencyjnych.html Stowarzyszenie PROREW realizuje projekt pn. „PROJEKT-ROZWÓJ-ZATRUDNIENIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/stowarzyszenie-prorew-realizuje-projekt-pn.-„projekt-rozwoj-zatrudnienie”-wspolfinansowany-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020.html Stowarzyszenie PROREW, mające bogate doświadczenie w realizacji projektów, na obszarze województwa świętokrzyskiego realizuje projekt pn. „PROJEKT-ROZWÓJ-ZATRUDNIENIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział…

]]>
08-21-2018 11:23 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/stowarzyszenie-prorew-realizuje-projekt-pn.-„projekt-rozwoj-zatrudnienie”-wspolfinansowany-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020.html
Zakończenie naboru wniosków na staże w ramach PO WER (IV) http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-naboru-wnioskow-na-staze-w-ramach-po-wer-(iv).html 08-17-2018 14:03 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-naboru-wnioskow-na-staze-w-ramach-po-wer-(iv).html PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - EDUKACYJNYCH - "AKADEMIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-realizowany-przez-akademickie-stowarzyszenie-inicjatyw-spoleczno-edukacyjnych-akademia-aktywnosci-zawodowej.html Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych zaprasza osoby młode z terenu woj.  łódzkiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane) do udziału w projekcie Akademia Aktywności Zawodowej organizowanym. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone  w ramach Europejskiego…

]]>
08-09-2018 10:23 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-realizowany-przez-akademickie-stowarzyszenie-inicjatyw-spoleczno-edukacyjnych-akademia-aktywnosci-zawodowej.html
Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w 2018 roku- III tura http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-w-2018-roku-iii-tura.html 07-16-2018 10:24 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-w-2018-roku-iii-tura.html Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej organizuje w III kwartale 2018 r. zajęciach grupowe. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wojewodzki-urzad-pracy-w-lodzi-centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej-organizuje-w-iii-kwartale-2018-r.-zajeciach-grupowe.html W III kwartale 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej planuje zorganizować zajęciach grupowe o następującej tematyce:

- "Testy psychologiczne w rekrutacji" - 10.07.2018 r. + indywidualne spotkanie (termin do uzgodnienia)

- "Sztuka bycia kreatywnym" - 12.07.2018 r.

- "Własna firma - czy jestem przedsiębiorczy?" - 19.07.2018 r.

- "Rozmowa kwalifikacyjna - przygotuj się i wygraj" - 29.08.2018 r.

- "Niekorzystniejsze formy zatrudnienia - rodzaje umów" - 25-26.09.2018 r. / do ustalenia

- "Finansowanie…

]]>
06-25-2018 11:52 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wojewodzki-urzad-pracy-w-lodzi-centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej-organizuje-w-iii-kwartale-2018-r.-zajeciach-grupowe.html
Nabór wniosków w ramach PO WER (IV) http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-po-wer-(iv).html 06-12-2018 13:04 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-po-wer-(iv).html DOTACJE NA SZKOLENIA DLA FIRM - PROJEKT "BON - APETYT NA ROZWÓJ" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/dotacje-na-szkolenia-dla-firm-projekt-bon-apetyt-na-rozwoj.html Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. w Bełchatowie rozpoczyna realizację projektu „BON – apetyt na rozwój” dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szkolenia. Tematyka szkoleń jest dowolna z jedynym ograniczeniem, że szkolenie musi być wpisane w Bazę Usług Rozwojowych zamieszczoną na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

 

Przedsiębiorstwo…

]]>
06-08-2018 08:50 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/dotacje-na-szkolenia-dla-firm-projekt-bon-apetyt-na-rozwoj.html
"Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/staze-droga-do-zatrudnienia-na-otwartym-rynku-pracy.html 05-15-2018 11:13 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/staze-droga-do-zatrudnienia-na-otwartym-rynku-pracy.html Środki z rezerwy FP na staże i prace interwencyjne http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/srodki-z-rezerwy-fp-na-staze-i-prace-interwencyjne.html 05-10-2018 13:50 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/srodki-z-rezerwy-fp-na-staze-i-prace-interwencyjne.html Targi Edukacji i Pracy http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/targi-edukacji-i-pracy.html 04-20-2018 12:03 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/targi-edukacji-i-pracy.html Od dnia 07.05.2018 roku nabór wniosków ze środków PFRON. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-2018-roku-ze-srodkow-pfron.html 04-16-2018 08:59 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-2018-roku-ze-srodkow-pfron.html I Bełchatowskie Targi Edukacji i Pracy - 19.04.2018r. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/i-belchatowskie-targi-edukacji-i-pracy-19.04.2018r.html 04-12-2018 08:30 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/i-belchatowskie-targi-edukacji-i-pracy-19.04.2018r.html Dodatkowe środki na staże, prace interwencyjne i dotacje!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/dodatkowe-srodki-na-staze,-prace-interwencyjne-i-dotacje!!!.html 04-05-2018 12:29 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/dodatkowe-srodki-na-staze,-prace-interwencyjne-i-dotacje!!!.html Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w 2018 roku- II tura http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/duplikat-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-w-2018-roku.html 03-19-2018 13:25 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/duplikat-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-w-2018-roku.html Zakończenie naboru wniosków na staże w ramach FP i PO WER (III) http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-naboru-wnioskow-na-staze-w-ramach-fp-i-po-wer-(iii).html 02-21-2018 11:21 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-naboru-wnioskow-na-staze-w-ramach-fp-i-po-wer-(iii).html I Bełchatowskie Targi Edukacji i Pracy http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/i-belchatowskie-targi-edukacji-i-pracy.html I Bełchatowskie Targi Edukacji i  Pracy

19 kwietnia 2018 r.


 BEŁCHATOWSKIE TARGI EDUKACJI I PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie oraz Młodzieżowym Centrum Kariery Ochotniczy Hufiec Pracy organizuje w dniu 19 kwietnia 2018  roku I Bełchatowskie Targi Edukacji i Pracy.

Targi odbędą się w siedzibie Zespołu Szkół…

]]>
02-19-2018 10:49 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/i-belchatowskie-targi-edukacji-i-pracy.html
Spotkanie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy za granicą, w tym przypadku głównie w Holandii pn. "Holenderski rynek pracy - warunki pracy i zagrożenia" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/spotkanie-dla-osob-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy-za-granica,-w-tym-przypadku-glownie-w-holandii-pn.-holenderski-rynek-pracy-warunki-pracy-i-zagrozenia.html 02-16-2018 13:09 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/spotkanie-dla-osob-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy-za-granica,-w-tym-przypadku-glownie-w-holandii-pn.-holenderski-rynek-pracy-warunki-pracy-i-zagrozenia.html Podejmij pracę w Policji http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/podejmij-prace-w-policji.html Zobacz spot "ZOSTAŃ POLICJANTEM"]]> 02-14-2018 12:38 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/podejmij-prace-w-policji.html Zapraszamy na platformę „Praktyki i staże”. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zapraszamy-na-platforme-„praktyki-i-staze”.html Zapraszamy na platformę „Praktyki i staże”.

Umożliwia ona pracodawcom z powiatu bełchatowskiego umieszczania ofert staży i praktyk, którymi chcieliby zainteresować uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów i absolwentów uczelni wyższych.

Więcej informacji oraz szczegóły na stronie www.invest.belchatow.pl

 

]]>
01-22-2018 10:51 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zapraszamy-na-platforme-„praktyki-i-staze”.html
Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2018 roku http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-na-aktywne-formy-wsparcia-realizowane-w-2018-roku.html 01-17-2018 14:20 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-na-aktywne-formy-wsparcia-realizowane-w-2018-roku.html Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w 2018 roku http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-w-2018-roku.html 01-17-2018 13:25 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-w-2018-roku.html Seminarium ABC Biznesu http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/seminarium-abc-biznesu.html 01-16-2018 14:00 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/seminarium-abc-biznesu.html Konkurs na pamiętniki bezrobotnych http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-pamietniki-bezrobotnych.html Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

Zasady Konkursu są proste: jeżeli w latach 2016-2017 byłaś/byłeś przynajmniej przez miesiąc osobą bezrobotną, to opisz swoją historię pamiętnikiem lub stwórz blog poświęcony doświadczeniu bezrobocia. Objętość dokumentów…

]]>
01-16-2018 13:45 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-pamietniki-bezrobotnych.html
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow.html 12-29-2017 14:12 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow.html Ostatni w 2017 roku nabór wniosków na dotacje, w tym w ramach PO WER (III) http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatni-termin-naboru-wnioskow-na-dotacje,-w-tym-w-ramach-po-wer-(iii).html 12-04-2017 11:45 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatni-termin-naboru-wnioskow-na-dotacje,-w-tym-w-ramach-po-wer-(iii).html Wyniki X edycji konkursu "Moja firma, moja przyszłość" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wyniki-x-edycji-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc.html 12-01-2017 11:27 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wyniki-x-edycji-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc.html Termin naboru wniosków na dotacje!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatni-w-tym-roku-nabor-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej!!!.html 11-20-2017 12:11 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatni-w-tym-roku-nabor-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej!!!.html Zakończenie przyjmowania wniosków na prace interwencyjne i dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego pow. 50 roku życia http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-na-prace-interwencyjne-i-dofinansowanie-wynagrodzenia-bezrobotnego-pow.-50-roku-zycia.html 11-17-2017 14:28 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-na-prace-interwencyjne-i-dofinansowanie-wynagrodzenia-bezrobotnego-pow.-50-roku-zycia.html REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ DO 30 ROKU ŻYCIA (Art. 150f) http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/refundacja-wynagrodzen-do-30-roku-zycia-(art.-150f).html 11-17-2017 11:38 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/refundacja-wynagrodzen-do-30-roku-zycia-(art.-150f).html Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu ogłasza nabór do służby wojskowej, a w szczególności powołania do SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ na I Turnus 2018 r. Termin rozpoczęcia służby - 08.01.2018 r. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wojskowa-komenda-uzupelnien-w-sieradzu-oglasza-nabor-do-sluzby-wojskowej,-a-w-szczegolnosci-powolania-do-sluzby-przygotowawczej-na-i-turnus-2018-r.-termin-rozpoczecia-sluzby-08.01.2018-r.html
Więcej informacji udziela Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu, pod nr. tel. 261-611-233 wew. 731.]]>
11-17-2017 09:28 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wojskowa-komenda-uzupelnien-w-sieradzu-oglasza-nabor-do-sluzby-wojskowej,-a-w-szczegolnosci-powolania-do-sluzby-przygotowawczej-na-i-turnus-2018-r.-termin-rozpoczecia-sluzby-08.01.2018-r.html
Zakończenie przyjmowania wniosków na 6 miesięczne staże!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostateczny-termin-przyjmowania-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-na-6-miesieczne-staze!!!.html 11-13-2017 14:33 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostateczny-termin-przyjmowania-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-na-6-miesieczne-staze!!!.html Ostateczny termin przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2017 roku http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostateczny-termin-przyjmowania-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy.html 11-02-2017 08:23 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostateczny-termin-przyjmowania-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy.html "Fundusze Europejskie na start i rozwój Twojej firmy" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/fundusze-europejskie-na-start-i-rozwoj-twojej-firmy.html 10-24-2017 11:51 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/fundusze-europejskie-na-start-i-rozwoj-twojej-firmy.html KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA STANOWISKA PODSTAWOWE W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/komendant-wojewodzki-policji-w-lodzi-oglasza-rozpoczecie-procedury-rekrutacji-kandydatow-do-sluzby-w-policji-na-stanowiska-podstawowe-w-jednostkach-policji-wojewodztwa-lodzkiego.html KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA STANOWISKA PODSTAWOWE W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI POWINIEN:

- posiadać obywatelstwo polskie,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać…

]]>
10-20-2017 14:19 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/komendant-wojewodzki-policji-w-lodzi-oglasza-rozpoczecie-procedury-rekrutacji-kandydatow-do-sluzby-w-policji-na-stanowiska-podstawowe-w-jednostkach-policji-wojewodztwa-lodzkiego.html
Lista zgłoszeń do konkursu "Moja firma, moja przyszłość" - X edycja http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/lista-zgloszen-do-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc-x-edycja.html 10-11-2017 12:48 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/lista-zgloszen-do-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc-x-edycja.html Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/informacja-dla-osob,-ktore-otrzymaly-stypendium-w-2016-r.html Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie 
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego 
od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/informacja-dla-osob,-ktore-otrzymaly-stypendium-w-2016-r.html Zgłoszenia do konkursu "Moja firma, moja przyszłość"- X edycja http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zgloszenia-do-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc-x-edycja.html 10-06-2017 11:52 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zgloszenia-do-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc-x-edycja.html "Od szkolenia do zatrudnienia" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/od-szkolenia-do-zatrudnienia.html 10-06-2017 10:41 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/od-szkolenia-do-zatrudnienia.html Projekt Strefa RozwoYou - iskra nowej wiedzy - wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z województwa łódzkiego http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-strefa-rozwoyou-iskra-nowej-wiedzy-wsparcie-dla-mikro,-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-oraz-osob-samozatrudnionych-z-wojewodztwa-lodzkiego.html
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na www.strefarozwoju.lodz.pl]]>
09-25-2017 09:20 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-strefa-rozwoyou-iskra-nowej-wiedzy-wsparcie-dla-mikro,-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-oraz-osob-samozatrudnionych-z-wojewodztwa-lodzkiego.html
Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/lodzkie-regionalne-targi-pracy-i-rozwoju-osobistego.html W terminie 27 - 28 września 2017 roku Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Powiatowymi Urzędami Pracy i Międzynarodowymi Targami Łódzkimi organizują II edycję Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego. Pierwsza edycja imprezy, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno pracodawców jak i mieszkańców Łodzi i regionu. W Targach uczestniczyło 62 wystawców oraz 8000 zwiedzających.

Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego to odpowiedź…

]]>
09-25-2017 09:07 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/lodzkie-regionalne-targi-pracy-i-rozwoju-osobistego.html
Informacja dla osób osiągających wiek emerytalny http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/informacja-dla-osob-osiagajacych-wiek-emerytalny.html 09-22-2017 09:51 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/informacja-dla-osob-osiagajacych-wiek-emerytalny.html Konkurs "Moja firma, moja przyszłość"- X edycja http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-moja-firma,-moja-przyszlosc-x-edycja.html 08-31-2017 13:24 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-moja-firma,-moja-przyszlosc-x-edycja.html Aktualne nabory wniosków na aktywne formy wsparcia w 2017 roku!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktualizacja-naborow-wnioskow-w-2017-roku!!!.html 08-30-2017 13:51 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktualizacja-naborow-wnioskow-w-2017-roku!!!.html Informacje dotyczące nowego terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków oraz nowych rodzajów wsparcia w ramach Programu "Rodzina 500+" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/informacje-dotyczace-nowego-terminu-rozpoczecia-przyjmowania-wnioskow-oraz-nowych-rodzajow-wsparcia-w-ramach-programu-rodzina-500.html Baza wiedzy:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
 
Szczegółowe materiały informacyjne o zbliżającym się okresie świadczeniowym znajdują się na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9007,zawnioskuj-o-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy.html
08-09-2017 13:31 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/informacje-dotyczace-nowego-terminu-rozpoczecia-przyjmowania-wnioskow-oraz-nowych-rodzajow-wsparcia-w-ramach-programu-rodzina-500.html
Przedłużenie terminu naboru wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach KFS http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/przedluzenie-terminu-naboru-wnioskow-na-ksztalcenie-ustawiczne-pracownikow-i-pracodawcy-w-ramach-kfs.html 08-03-2017 14:26 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/przedluzenie-terminu-naboru-wnioskow-na-ksztalcenie-ustawiczne-pracownikow-i-pracodawcy-w-ramach-kfs.html Wznowienie naboru wniosków o przyznanie dotacji i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wznowienie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-i-refundacji-kosztow-utworzenia-stanowiska-pracy!!!.html 07-24-2017 12:03 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wznowienie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-i-refundacji-kosztow-utworzenia-stanowiska-pracy!!!.html Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego!!!.html 07-17-2017 13:52 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego!!!.html Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację Programu Aktywizacja i Integracja w 2017 roku http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-programu-aktywizacja-i-integracja-w-2017-roku.html 07-12-2017 12:13 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-programu-aktywizacja-i-integracja-w-2017-roku.html Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacji i Integracji w 2017 r. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ogloszenie-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-ramach-programu-aktywizacji-i-integracji-w-2017-r.html 06-13-2017 09:34 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ogloszenie-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-ramach-programu-aktywizacji-i-integracji-w-2017-r.html 12 miesięczne staże dla osób młodych w ramach PO WER!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/12-miesieczne-staze-dla-osob-mlodych-w-ramach-po-wer!!!.html 05-29-2017 12:43 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/12-miesieczne-staze-dla-osob-mlodych-w-ramach-po-wer!!!.html Nabór wniosków w ramach środków PFRON. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-srodkow-pfron.html 05-09-2017 07:55 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-w-ramach-srodkow-pfron.html Nabór wniosków na staże - aktualizacja z dnia 14.04.2017 r. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-na-staze.html 04-14-2017 00:00 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-na-staze.html Test wiedzy i sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w formacjach mundurowych http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/test-wiedzy-i-sprawnosci-fizycznej-dla-kandydatow-do-sluzby-w-formacjach-mundurowych.html 03-21-2017 14:48 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/test-wiedzy-i-sprawnosci-fizycznej-dla-kandydatow-do-sluzby-w-formacjach-mundurowych.html Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS 2017 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-2017.html 02-14-2017 11:49 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-2017.html Projekt "Nowy zawód-nowy start!" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-nowy-zawod-nowy-start!.html 02-01-2017 09:43 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-nowy-zawod-nowy-start!.html "Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie" - preferencyjne pożyczki http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-preferencyjne-pozyczki.html 01-13-2017 13:35 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-preferencyjne-pozyczki.html Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2017 roku http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-na-aktywne-formy-wsparcia-realizowane-w-2017-roku.html 01-10-2017 12:41 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-na-aktywne-formy-wsparcia-realizowane-w-2017-roku.html Termin naboru wniosków na aktywizację zawodową zostanie ogłoszony po 09.01.2017r. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/termin-naboru-wnioskow-na-aktywizacje-zawodowa-zostanie-ogloszony-po-09.01.2017r.html 12-29-2016 07:48 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/termin-naboru-wnioskow-na-aktywizacje-zawodowa-zostanie-ogloszony-po-09.01.2017r.html Wyniki IX edycji konkursu "Moja firma, moja przyszłość" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wyniki-ix-edycji-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc.html 12-02-2016 12:34 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wyniki-ix-edycji-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc.html 15.11.2016 r. - ostatni dzień naboru wniosków na dotacje, bony na zasiedlenie i wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatni-nabor-wnioskow-w-2016-roku!!!.html 10-26-2016 15:14 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatni-nabor-wnioskow-w-2016-roku!!!.html Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziem" prowadzi pojekt "Twój Pomysł Na Lepsze Jutro" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-twoj-pomysl-na-lepsze-jutro.html 10-14-2016 10:07 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-twoj-pomysl-na-lepsze-jutro.html Lista zgłoszeń do konkursu "Moja firma, moja przyszłość"-IX edycja http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/lista-zgloszen-do-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc-ix-edycja.html 10-11-2016 14:59 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/lista-zgloszen-do-konkursu-moja-firma,-moja-przyszlosc-ix-edycja.html Zgłoszenia do konkursu - do 10.10.2016 r.! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zgloszenia-do-powiatowego-konkursu-tylko-do-10.10.2016-r.!!!.html 10-06-2016 15:08 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zgloszenia-do-powiatowego-konkursu-tylko-do-10.10.2016-r.!!!.html "Firma 50+" wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 roku życia! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/firma-50-wsparcie-przedsiebiorczosci-osob-powyzej-50-roku-zycia!.html 09-28-2016 12:38 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/firma-50-wsparcie-przedsiebiorczosci-osob-powyzej-50-roku-zycia!.html Aktualizacja naborów wniosków w 2016 roku!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktualizacja-naborow-wnioskow-w-2016-roku!!!.html 09-28-2016 12:37 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktualizacja-naborow-wnioskow-w-2016-roku!!!.html Ostatnie nabory wniosków w 2016 roku!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatnie-nabory-wnioskow-w-2016-roku!!!.html 09-05-2016 15:42 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/ostatnie-nabory-wnioskow-w-2016-roku!!!.html Konkurs "Moja firma, moja przyszłość"- IX edycja http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-moja-firma,-moja-przyszlosc-ix-edycja.html 08-31-2016 12:43 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/konkurs-moja-firma,-moja-przyszlosc-ix-edycja.html "Zostań Rockefellerem- zdobycie wiedzy nt. predyspozycji niezbędnych do bycia przedsiębiorcą" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zostan-rockefellerem-zdobycie-wiedzy-nt.-predyspozycji-niezbednych-do-bycia-przedsiebiorca.html 08-29-2016 10:35 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zostan-rockefellerem-zdobycie-wiedzy-nt.-predyspozycji-niezbednych-do-bycia-przedsiebiorca.html Projekt „Aktywizacja osób młodych z kategorii NEET zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego” http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-„aktywizacja-osob-mlodych-z-kategorii-neet-zamieszkalych-na-obszarze-wojewodztwa-lodzkiego”.html 08-16-2016 09:38 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-„aktywizacja-osob-mlodych-z-kategorii-neet-zamieszkalych-na-obszarze-wojewodztwa-lodzkiego”.html "RZĄDOWY PROGRAM PRACY WIĘŹNIÓW" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/rzadowy-program-pracy-wiezniow.html 07-27-2016 09:57 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/rzadowy-program-pracy-wiezniow.html Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację Programu Aktywizacja i Integracja w 2016 roku. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-programu-aktywizacja-i-integracja-w-2016-roku.html 07-12-2016 12:14 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/rozstrzygniecie-konkursu-ofert-na-realizacje-programu-aktywizacja-i-integracja-w-2016-roku.html Badanie ankietowe wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/badanie-ankietowe-wsrod-kobiet-zarejestrowanych-w-powiatowym-urzedzie-pracy-w-belchatowie.html 07-05-2016 09:17 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/badanie-ankietowe-wsrod-kobiet-zarejestrowanych-w-powiatowym-urzedzie-pracy-w-belchatowie.html Aktualne nabory wniosków!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktualne-nabory-wnioskow!!!.html 06-23-2016 12:28 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktualne-nabory-wnioskow!!!.html ZMIANA DRUKU "OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zmiana-druk-oswiadczenie-o-zamiarze-powierzenia-wykonywania-pracy-obywatelowi-republiki-armenii,-republiki-bialorusi,-republiki-gruzji,-republiki-moldawii,-federacji-rosyjskiej-lub-ukrainy.html 06-23-2016 10:50 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zmiana-druk-oswiadczenie-o-zamiarze-powierzenia-wykonywania-pracy-obywatelowi-republiki-armenii,-republiki-bialorusi,-republiki-gruzji,-republiki-moldawii,-federacji-rosyjskiej-lub-ukrainy.html Biznes jest kobietą! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/biznes-jest-kobieta!.html 06-22-2016 14:46 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/biznes-jest-kobieta!.html Dodatkowe środki na staże!!! http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/dodatkowe-srodki-na-staze!!!.html 06-16-2016 14:11 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/dodatkowe-srodki-na-staze!!!.html Zakończenie przyjmowania wniosków na staż w ramach PO WER II http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-na-staz-w-ramach-po-wer-ii.html 06-16-2016 12:00 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-na-staz-w-ramach-po-wer-ii.html Badanie przyczyn bezrobocia kobiet w powiecie bełchatowskim http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/badanie-przyczyn-bezrobocia-kobiet-w-powiecie-belchatowskim.html

                                                                         Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie przy wsparciu konsultantów z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. z Krakowa, przystąpił do realizacji badań w ramach projektu „Przyczyny bezrobocia wśród kobiet w powiecie bełchatowskim”. Podstawowym celem badania jest identyfikacja przyczyn wysokiego odsetka kobiet w strukturze bezrobotnych w powiecie bełchatowskim.

Cele szczegółowe badania to:

  • Diagnoza…
]]>
06-14-2016 07:48 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/badanie-przyczyn-bezrobocia-kobiet-w-powiecie-belchatowskim.html
Wstrzymanie wniosków w ramach środków PFRON. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wstrzymanie-wnioskow-w-ramach-srodkow-pfron.html 06-10-2016 12:22 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/wstrzymanie-wnioskow-w-ramach-srodkow-pfron.html Seminarium: DOING BUSINESS WITH CANADA http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/seminarium-doing-business-with-canada.html 06-03-2016 13:47 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/seminarium-doing-business-with-canada.html "Aktywność = klucz do sukcesu" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktywnosc-klucz-do-sukcesu.html 05-23-2016 10:49 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/aktywnosc-klucz-do-sukcesu.html TARGI PRACY KUTNO http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/targi-pracy-kutno.html 05-23-2016 09:36 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/targi-pracy-kutno.html Nabór wniosków ze środków PFRON w 2016 r. http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-ze-srodkow-pfron-w-2016-r.html 05-10-2016 08:32 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/nabor-wnioskow-ze-srodkow-pfron-w-2016-r.html Projekt pn. "PERSPEKTYWY" http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-pn.-perspektywy.html 04-19-2016 12:20 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/projekt-pn.-perspektywy.html Europejskie Dni Pracy „IT needs U” 24 maja 2016 r. on-line http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/europejskie-dni-pracy-„it-needs-u”-24-maja-2016-r.-on-line.html 04-14-2016 12:53 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/europejskie-dni-pracy-„it-needs-u”-24-maja-2016-r.-on-line.html „XVII Piotrkowskie Targi Pracy i Edukacji” http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/„xvii-piotrkowskie-targi-pracy-i-edukacji”.html 04-14-2016 12:40 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/„xvii-piotrkowskie-targi-pracy-i-edukacji”.html Zakończenie przyjmowania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-o-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcow-ze-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego.html i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, mija dnia 08.04.2016 r., o godzinie 15:30.]]> 04-05-2016 13:56 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/zakonczenie-przyjmowania-wnioskow-o-dofinansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcow-ze-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego.html „ABC BIZNESU” http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/„abc-biznesu”.html 03-23-2016 14:45 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/„abc-biznesu”.html Jak nie dotacja to co? Środki zwrotne w ramach JEREMIE http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/spotkanie-nt.-mozliwosci-wykorzystania-srodkow-jeremie.html 03-18-2016 12:23 http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/spotkanie-nt.-mozliwosci-wykorzystania-srodkow-jeremie.html