PUP Bełchatów - formy aktywizacji http://pupbelchatow.pl/rss/rss-formy.xml pl 120 Nabór wniosków na szkolenie ze środków PFRON w 2018 r. http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/aktywizacja-osob-do-30-roku-zycia/nabor-wnioskow-na-szkolenie-ze-srodkow-pfron-w-2018-r.html 04-16-2018 09:38 http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/aktywizacja-osob-do-30-roku-zycia/nabor-wnioskow-na-szkolenie-ze-srodkow-pfron-w-2018-r.html Rodzaj: Aktywizacja osób do 30 roku życia Ważność: od 07-05-2018 do Nabór wniosków na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON w 2018 r. http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/aktywizacja-osob-do-30-roku-zycia/nabor-wnioskow-na-przyznanie-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej,-rolniczej-albo-na-wniesienie-wkladu-do-spoldzielni-socjalnej-w-2018-r.html 04-16-2018 09:35 http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/aktywizacja-osob-do-30-roku-zycia/nabor-wnioskow-na-przyznanie-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej,-rolniczej-albo-na-wniesienie-wkladu-do-spoldzielni-socjalnej-w-2018-r.html Rodzaj: Aktywizacja osób do 30 roku życia Ważność: od 07-05-2018 do Nabór wniosków na wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2018 r. http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/aktywizacja-osob-do-30-roku-zycia/nabor-wnioskow-na-wyposazenie-stanowiska-pracy-dla-osob-niepelnosprawnych-w-2018-r.html 04-16-2018 09:27 http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/aktywizacja-osob-do-30-roku-zycia/nabor-wnioskow-na-wyposazenie-stanowiska-pracy-dla-osob-niepelnosprawnych-w-2018-r.html Rodzaj: Aktywizacja osób do 30 roku życia Ważność: od 07-05-2018 do Nabór wniosków na staż ze środków PFRON 2018 r. http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/aktywizacja-osob-do-30-roku-zycia/nabor-wnioskow-na-staz-ze-srodkow-pfron.html 04-16-2018 09:20 http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/aktywizacja-osob-do-30-roku-zycia/nabor-wnioskow-na-staz-ze-srodkow-pfron.html Rodzaj: Aktywizacja osób do 30 roku życia Ważność: od 07-05-2018 do Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych - 08.06.2018r. http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/porady-grupowe/konstruowanie-dokumentow-aplikacyjnych-08.06.2018r.html 03-12-2018 11:20 http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/porady-grupowe/konstruowanie-dokumentow-aplikacyjnych-08.06.2018r.html Rodzaj: Porady grupowe Ważność: od 08-06-2018 do 08-06-2018 Rozmowa kwalifikacyjna- autoprezentacja, mowa ciała - 04.06.2018r. http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/porady-grupowe/rozmowa-kwalifikacyjna-autoprezentacja,-mowa-ciala-04.06.2018r.html 03-12-2018 11:15 http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/porady-grupowe/rozmowa-kwalifikacyjna-autoprezentacja,-mowa-ciala-04.06.2018r.html Rodzaj: Porady grupowe Ważność: od 04-06-2018 do 04-06-2018 Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie uprawnionej do 30 r.ż. w 2018 roku http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/szkolenia/duplikat-nabor-wnioskow-o-przyznanie-bonu-szkoleniowego-osobie-uprawnionej-do-30-r.z.html 01-18-2018 14:10 http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/szkolenia/duplikat-nabor-wnioskow-o-przyznanie-bonu-szkoleniowego-osobie-uprawnionej-do-30-r.z.html Rodzaj: Szkolenia Ważność: od 12-02-2018 do Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w 2018 roku http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/szkolenia/duplikat-nabor-wnioskow-o-skierowanie-na-szkolenie.html 01-18-2018 14:06 http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/szkolenia/duplikat-nabor-wnioskow-o-skierowanie-na-szkolenie.html Rodzaj: Szkolenia Ważność: od 12-02-2018 do Nabór wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w 2018 roku http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/przygotowanie-zawodowe-doroslych/duplikat-nabor-wnioskow-w-sprawie-gotowosci-utworzenia-miejsc-przygotowania-zawodowego-doroslych.html 01-18-2018 13:33 http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/przygotowanie-zawodowe-doroslych/duplikat-nabor-wnioskow-w-sprawie-gotowosci-utworzenia-miejsc-przygotowania-zawodowego-doroslych.html Rodzaj: Przygotowanie zawodowe dorosłych Ważność: od 01-03-2018 do Nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego dla bezrobotnych do 30 roku życia w 2018 roku http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/staze/duplikat-wydawanie-wnioskow-o-bon-stazowy-dla-bezrobotnych-do-30-roku-zycia.html 01-18-2018 13:27 http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/staze/duplikat-wydawanie-wnioskow-o-bon-stazowy-dla-bezrobotnych-do-30-roku-zycia.html Rodzaj: Staże Ważność: od 12-02-2018 do Nabór wniosków na prace interwencyjne w 2018 r. http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/prace-interwencyjne/duplikat-nabor-wnioskow-na-prace-interwencyjne-w-2017-r.html 01-18-2018 13:08 http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/prace-interwencyjne/duplikat-nabor-wnioskow-na-prace-interwencyjne-w-2017-r.html Rodzaj: Prace interwencyjne Ważność: od 12-02-2018 do Nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w 2018 roku http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/roboty-publiczne/duplikat-nabor-wnioskow-o-organizowanie-robot-publicznych-2017.html 01-18-2018 13:04 http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/roboty-publiczne/duplikat-nabor-wnioskow-o-organizowanie-robot-publicznych-2017.html Rodzaj: Roboty publiczne Ważność: od 12-02-2018 do Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WŁ w 2018 r. http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/staze/duplikat-nabor-wnioskow-o-zawarcie-umowy-o-zorganizowanie-stazu-ze-srodkow-efs-w-ramach-projektu-rpo-wl-w-2017-r.-(nabor-iv).html 01-18-2018 12:52 http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/staze/duplikat-nabor-wnioskow-o-zawarcie-umowy-o-zorganizowanie-stazu-ze-srodkow-efs-w-ramach-projektu-rpo-wl-w-2017-r.-(nabor-iv).html Rodzaj: Staże Ważność: od 12-02-2018 do Zarejestrowałeś się i co dalej? - 27.04.2017 r. http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/grupowe-informacje-zawodowe/zarejestrowales-sie-i-co-dalej.html 02-27-2017 13:34 http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html/grupowe-informacje-zawodowe/zarejestrowales-sie-i-co-dalej.html Rodzaj: Grupowe informacje zawodowe Ważność: od 27-04-2017 do 27-04-2017