Lokalne Oferty Pracy
Do Jakiej grupy osób kierować wyszukiwanie? Wszystkie Dla niepełnosprawnych

kanały RSS Wszystkich ofert: 97 (strona 9/10) Ostatnia aktualizacja: 2019-05-22 14:15:21

Dostępne oferty pracy
Stanowisko
Rodzaj zatrudnienia
Wakaty Lokalizacja Płaca min. Nr oferty
Ważna od - do
Szczegóły
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Umowa o pracę w zastępstwie
1 Łuszczanowice 2417.00 StPr/19/0711
od 06-05-2019 do 05-06-2019
Więcej
Księgowa
Umowa o pracę na czas nieokreślony
1 Bełchatów 2500.00 StPr/19/0712
od 06-05-2019 do 05-06-2019
Więcej
Pomocnik murarza
Umowa o pracę na okres próbny
3 Bełchatów 2250.00 StPr/19/0713
od 06-05-2019 do 05-06-2019
Więcej
Murarz
Umowa o pracę na okres próbny
6 Bełchatów 2800.00 StPr/19/0714
od 06-05-2019 do 05-06-2019
Więcej
Kasjer handlowy
Umowa o pracę na okres próbny
1 Szczerców 2350.00 StPr/19/0715
od 06-05-2019 do 05-06-2019
Więcej
Pizzermen
Umowa o pracę na okres próbny
1 Bełchatów 2250.00 StPr/19/0576
od 03-04-2019 do 30-05-2019
Więcej
Specjalista do spraw handlu
Umowa o pracę na okres próbny
1 Rusiec 5000.00 StPr/19/0577
od 04-04-2019 do 30-05-2019
Więcej
Pracownik ochrony
Umowa zlecenie
4 Rokszyce od 17.00 zł/1 godz. do 19,00 zł/1 godz. StPr/19/0594
od 05-04-2019 do 30-05-2019
Więcej
Pracownik budowlany
Umowa o pracę na czas określony
1 Bełchatów 2250.00 StPr/19/0575
od 03-04-2019 do 29-05-2019
Więcej
Monter konstrukcji stalowych
Umowa o pracę na okres próbny
6 Bełchatów 3000.00 StPr/19/0567
od 02-04-2019 do 30-05-2019
Więcej

Legenda:

-dla niepełnosprawnych
-oferta lokalna
-oferta przekazana
-dla zarejestrowanych w urzędzie

Lokalne Oferty Pracy


Pośrednictwo Pracy polega w szczególności na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników (art. 36 Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 z późn. zm.).

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera się na nastepujących zasadach:

 • bezpłatności,
 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości,
 • jawności.

Pośrednictwo pracy zajmuje się:

 • obsługą pracodawców;
 • pozyskiwaniem i rozpowszechnianiem ofert zatrudnienia,
 • usługami dla poszukujących pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami

Formy pośrednictwa realizowane przez PUP Bełchatów:

Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami.

Realizacja ofert zamkniętych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełdy pracy - stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkanie z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. Urząd Pracy dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę zatrudnienia i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

 • stronie internetowej urzędu pracy,
 • oraz panelach LED zlokalizowanych w siedzibie urzędu.

Oferty pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS