Lokalne Oferty Pracy
Do Jakiej grupy osób kierować wyszukiwanie? Wszystkie Dla niepełnosprawnych

kanały RSS Wszystkich ofert: 92 (strona 8/10) Ostatnia aktualizacja: 2019-02-22 14:15:01

Dostępne oferty pracy
Stanowisko
Rodzaj zatrudnienia
Wakaty Lokalizacja Płaca min. Nr oferty
Ważna od - do
Szczegóły
Lektor języka angielskiego
Umowa o pracę na czas określony
1 Bełchatów 2250.00 StPr/19/0169
od 01-02-2019 do 28-02-2019
Więcej
Brukarz
Umowa o pracę na czas określony
3 Gajkowice 4000.00 StPr/19/0170
od 01-02-2019 do 28-02-2019
Więcej
Brukarz/ Pomoc brukarza
Umowa o pracę na czas określony
2 Kolonia Ostoja 2250.00 StPr/18/2277
od 31-01-2019 do 28-02-2019
Więcej
Spawacz konstrukcji stalowych
Umowa o pracę na okres próbny
6 Bełchatów 3500.00 StPr/19/0157
od 31-01-2019 do 28-02-2019
Więcej
Spawacz konstrukcji stalowych
Umowa o pracę na okres próbny
6 Oleśnik 3500.00 StPr/19/0158
od 31-01-2019 do 28-02-2019
Więcej
Farmaceuta
Umowa o pracę na okres próbny
1 Bełchatów 3000.00 StPr/19/0159
od 31-01-2019 do 28-02-2019
Więcej
Kierownik Zakładu Piekarsko-Ciastkarskiego
Umowa o pracę na czas określony
1 Bełchatów 3300.00 StPr/19/0160
od 31-01-2019 do 28-02-2019
Więcej
Monter konstrukcji stalowych
Umowa o pracę na okres próbny
6 Bełchatów 3000.00 StPr/19/0161
od 31-01-2019 do 28-02-2019
Więcej
Monter konstrukcji stalowych
Umowa o pracę na okres próbny
6 Oleśnik 3000.00 StPr/19/0162
od 31-01-2019 do 28-02-2019
Więcej
Konserwator infrastruktury technicznej
Umowa o pracę na czas określony
1 Bełchatów 2250.00 StPr/19/0065
od 09-01-2019 do 27-02-2019
Więcej

Legenda:

-dla niepełnosprawnych
-oferta lokalna
-oferta przekazana
-dla zarejestrowanych w urzędzie

Lokalne Oferty Pracy


Pośrednictwo Pracy polega w szczególności na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników (art. 36 Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 z późn. zm.).

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera się na nastepujących zasadach:

 • bezpłatności,
 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości,
 • jawności.

Pośrednictwo pracy zajmuje się:

 • obsługą pracodawców;
 • pozyskiwaniem i rozpowszechnianiem ofert zatrudnienia,
 • usługami dla poszukujących pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami

Formy pośrednictwa realizowane przez PUP Bełchatów:

Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami.

Realizacja ofert zamkniętych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełdy pracy - stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkanie z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. Urząd Pracy dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę zatrudnienia i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

 • stronie internetowej urzędu pracy,
 • oraz panelach LED zlokalizowanych w siedzibie urzędu.

Oferty pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS