Lokalne Oferty Pracy
Do Jakiej grupy osób kierować wyszukiwanie? Wszystkie Dla niepełnosprawnych

kanały RSS Wszystkich ofert: 93 (strona 5/10) Ostatnia aktualizacja: 2018-05-25 14:15:02

Dostępne oferty pracy
Stanowisko
Rodzaj zatrudnienia
Wakaty Lokalizacja Płaca min. Nr oferty
Ważna od - do
Szczegóły
Pracownik produkcji
Umowa o pracę na czas określony
1 Ludwików 3000.00 StPr/18/0902
od 17-05-2018 do 14-06-2018
Więcej
Asystent bankowości
Nie dotyczy
1 Bełchatów 997,40zł StPr/18/0898
od 16-05-2018 do 28-05-2018
Więcej
Kierowca w ruchu międzynarodowym
Umowa o pracę na czas nieokreślony
2 Bełchatów 5000.00 StPr/18/0900
od 16-05-2018 do 14-06-2018
Więcej
Murarz-tynkarz
Umowa o pracę na czas nieokreślony
1 3000.00 StPr/18/0883
od 16-05-2018 do 14-06-2018
Więcej
Płytkarz - malarz
Umowa o pracę na czas nieokreślony
1 3000.00 StPr/18/0886
od 16-05-2018 do 14-06-2018
Więcej
Monter instalacji sanitarnych- hydraulik
Umowa o pracę na czas określony
1 Zelów 2200.00 StPr/18/0892
od 16-05-2018 do 15-06-2018
Więcej
Pracownik fizyczny
Umowa zlecenie
1 Wielopole 13.70 StPr/18/0876
od 15-05-2018 do 28-05-2018
Więcej
Tynkarz
Umowa o pracę na okres próbny
2 Kaszewice 2100.00 StPr/18/0877
od 15-05-2018 do 14-06-2018
Więcej
Monter wod-kan
Umowa o pracę na okres próbny
3 Bełchatów 4000.00 StPr/18/0878
od 15-05-2018 do 14-06-2018
Więcej
Monter izolacji
Umowa o pracę na czas określony
2 Bełchatów 2200.00 StPr/18/0879
od 15-05-2018 do 28-05-2018
Więcej

Legenda:

-dla niepełnosprawnych
-oferta lokalna
-oferta przekazana
-dla zarejestrowanych w urzędzie

Lokalne Oferty Pracy


Pośrednictwo Pracy polega w szczególności na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników (art. 36 Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jedn. Dz. U. z 2008 nr 69 poz. 415 z późn. zm.).

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera się na nastepujących zasadach:

 • bezpłatności,
 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości,
 • jawności.

Pośrednictwo pracy zajmuje się:

 • obsługą pracodawców;
 • pozyskiwaniem i rozpowszechnianiem ofert zatrudnienia,
 • usługami dla poszukujących pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami

Formy pośrednictwa realizowane przez PUP Bełchatów:

Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami.

Realizacja ofert zamkniętych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełdy pracy - stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkanie z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. Urząd Pracy dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę zatrudnienia i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

 • stronie internetowej urzędu pracy,
 • oraz panelach LED zlokalizowanych w siedzibie urzędu.

Oferty pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS