Lokalne Oferty Pracy
Do Jakiej grupy osób kierować wyszukiwanie? Wszystkie Dla niepełnosprawnych

kanały RSS Wszystkich ofert: 75 (strona 3/8) Ostatnia aktualizacja: 2020-07-13 14:15:01

Dostępne oferty pracy
Stanowisko
Rodzaj zatrudnienia
Wakaty Lokalizacja Płaca min. Nr oferty
Ważna od - do
Szczegóły
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Umowa o pracę na czas określony
1 Bełchatów 2600,00 zł brutto StPr/20/0721
od 07-07-2020 do 06-08-2020
Więcej
Pracownik magazynowy
Umowa o pracę na czas nieokreślony
2 Bełchatów 3500,00 zł brutto StPr/20/0722
od 07-07-2020 do 06-08-2020
Więcej
Magazynier
Umowa o pracę na czas nieokreślony
1 Bełchatów 3500.00 StPr/20/0723
od 07-07-2020 do 06-08-2020
Więcej
Specjalista do spraw logistyki
Umowa o pracę na okres próbny
1 Rogowiec od 2700.00 do 3500.00 StPr/20/0708
od 06-07-2020 do 05-08-2020
Więcej
Instalator fotowoltaiki
Umowa o pracę na czas nieokreślony
1 Kałduny 3000.00 StPr/20/0710
od 06-07-2020 do 05-08-2020
Więcej
Kierowca C+E
Umowa o pracę na czas nieokreślony
1 Bełchatów 7000.00 StPr/20/0711
od 06-07-2020 do 05-08-2020
Więcej
Glazurnik
Umowa o pracę na czas określony
3 Bełchatów 2800.00 StPr/20/0713
od 06-07-2020 do 05-08-2020
Więcej
Malarz - tynkarz
Umowa o pracę na czas określony
3 Bełchatów 2800.00 StPr/20/0714
od 06-07-2020 do 05-08-2020
Więcej
Monter ociepleń budynków
Umowa o pracę na czas określony
2 Bełchatów 2800.00 StPr/20/0716
od 06-07-2020 do 05-08-2020
Więcej
Kierowca kat. C + E
Umowa o pracę na czas określony
1 6000,00 zł brutto StPr/20/0717
od 06-07-2020 do 05-08-2020
Więcej

Legenda:

-dla niepełnosprawnych
-oferta lokalna
-oferta przekazana
-dla zarejestrowanych w urzędzie

Lokalne Oferty Pracy


Pośrednictwo Pracy polega w szczególności na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników (art. 36 Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 z późn. zm.).

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera się na nastepujących zasadach:

 • bezpłatności,
 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości,
 • jawności.

Pośrednictwo pracy zajmuje się:

 • obsługą pracodawców;
 • pozyskiwaniem i rozpowszechnianiem ofert zatrudnienia,
 • usługami dla poszukujących pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami

Formy pośrednictwa realizowane przez PUP Bełchatów:

Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami.

Realizacja ofert zamkniętych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełdy pracy - stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkanie z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. Urząd Pracy dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę zatrudnienia i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

 • stronie internetowej urzędu pracy,
 • oraz panelach LED zlokalizowanych w siedzibie urzędu.

Oferty pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS