Inspektor ds. Lodzkie4business+ - 1/2 etatu


Szczegóły oferty
IDENTYFIKACJA OFERTY
Nazwa stanowiska:Inspektor ds. Lodzkie4business+ - 1/2 etatu
Nr oferty:StPr/19/0454
Kategoria oferty: Oferta pracy stałej pozyskana przez Urząd
INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA PRACY
Wolnych miejsc pracy:2
Okres ważności oferty: od 14-03-2019 do 22-03-2019
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Dodatkowe informacje: Praca od poniedziałku do piątku w godzinach:6:00-18:00 (20 godzin tygodniowo). Zatrudnienie na czas realizacji projektu do 31 marca 2021 roku.
Min. wynagrodzenie brutto: 2300.00
Zmianowość: jedna zmiana
Miejsce wykonywania pracy: województwo Łódzkie - siedziba biura Bełchatów
OCZEKIWANIA PRACODAWCY WOBEC KANDYDATÓW DO PRACY
Wymagane wykształcenie: wyższe, mile widziane wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania i marketingu, socjologii, prawa i administracji, ekonomii, stosunków międzynarodowych, handlu zagranicznego
Uprawnienia:PRAWO JAZDY KAT. B

(staż: 0.00)

Język obcy:znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

()

Wymagane dokumenty: cv - dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze w Departamencie Promocji Nr 036/PBIV/001/III/2019, należy składać osobiście lubprzesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 w terminie do dnia: 22 marca 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferta musi zawierać wymagane dokumenty: CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją; kserokopie dokumentów potwierdzającychposiadane wykształcenie; kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy; kserokopia prawa jazdy kat. B; kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w §30 pkt 6 Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru ze zm. (pierwszeństwo w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Oświadczenie o (druk do pobrania ze strony bip.lodzkie.pl): posiadaniu obywatelstwa polskiego; posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego; wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniudo informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych; wyrażeniu zgody na przetwarzanie danychosobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji. Można także dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe atuty (kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności). Więcej informacji na stronie BIP - Numer naboru 036/PBIV/001/III/2019.
Inne Wymagania:wiedza z zakresu ustaw: Prawo zamówień publicznych, o samorządzie województwa; wiedza z zakresu narzędzi wspierających przedsiębiorczość; znajomość programów unijnych, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na projekty związane z rozwojem przedsiębiorczości; znajomość zasad ochrony danych osobowych; umiejętność organizacji i prowadzenia spotkań, seminariów, szkoleń; umiejętności analityczne; umiejętność obsługi komputera, w tym MS Office (Word, Excel, PowerPoint), systemu informacji prawnej typu Lex, Legalis oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych; kompetencje: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się, umiejętność planowaniai ustalania celów, zaangażowanie, samodzielność i determinacja w działaniu, umiejętność nawiązywania kontaktówi współpracy z przedstawicielami różnych instytucji, umiejętność słuchania i obserwacji, łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie, wysokie umiejętności komunikacyjne (umiejętność prowadzenia rozmów z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw); dyspozycyjność m.in. gotowość do wyjazdów służbowych. Osoba pracująca musisz także: posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,posiadać nieposzlakowaną opinię, posługiwać się językiem polskim. Dodatkowy atut: wykształcenie z zakresu zarządzania i marketingu, socjologii, prawa i administracji, ekonomii, stosunków międzynarodowych, handlu zagranicznego; doświadczenie w realizacji inicjatyw, projektów o charakterze gospodarczym; doświadczenie w pracy przy projektach dofinansowanych ze środków unijnych; doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami i świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw; wiedza z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na poziomie krajowym i międzynarodowym; wiedza na temat podmiotów dostarczających rozwiązań innowacyjnych; znajomość Joomla, Open CMS.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Zakres obowiązków:Poszukiwana osoba do zespołu w Wydziale: Wydział Promocji Przedsiębiorczości, w Departamencie: Departament Promocji, który zajmuje się wdrażaniem instrumentów promocji gospodarki i przedsiębiorczości regionu łódzkiego. Zadania: kontakty bezpośrednie z przedsiębiorcami, przebiegające według określonej procedury postępowania; organizacja spotkań grupowych animujących współpracę, tj. m.in. spotkania networkingowe, szkolenia, konferencje; nawiązywanie relacji pomiędzy przedsiębiorstwami na rynkach lokalnych oraz za granicą; nawiązywanie współpracy między przedsiębiorstwami a ośrodkami naukowymi zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym w obszarze specjalizacji (w tym m.in. w: poszukiwaniu potencjalnych partnerów biznesowych z zagranicy dla firm działających w obszarach specjalizacji); przekazywanie wiedzy o zagranicznych rynkach; promocja lokalnego potencjału gospodarczego; określanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie współpracy w obszarze innowacji i internacjonalizacji; obsługa i bieżące śledzenie informacji na portalach internetowych dotyczących innowacji, dofinansowania, internacjonalizacji; tworzenie baz danych przedsiębiorców zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych; archiwizacja dokumentów powstających w Wydziale.Pracodawca ze swojej strony gwarantuje: stabilność zatrudnienia - pierwsza umowa na czas określony na 6 miesięcy - okres próbny; praca w młodym zespole; łatwy dostęp do szkoleń wewnętrznych; możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; możliwość udziału w różnych projektach, akcjach dobroczynnych; respektowanie uprawnień rodzicielskich, pakiet socjalny; pakiet ubezpieczeniowy do nabycia na preferencyjnych warunkach; rozsądne godziny pracy - wolne weekendy; dogodna lokalizacja - centrum miasta.
KONTAKT
Nazwa pracodawcy: URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI
Kontakt z pracodawcą: Agnieszka Jakuszczonek; tel.: 42-6633377 email:
Oferty pracy
Kalendarium
Marzec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS