Dyrektor GOK w Klukach


Szczegóły oferty
IDENTYFIKACJA OFERTY
Nazwa stanowiska:Dyrektor GOK w Klukach
Nr oferty:StPr/18/0215
Kategoria oferty: Oferta pracy stałej pozyskana przez Urząd
INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA PRACY
Wolnych miejsc pracy:1
Okres ważności oferty: od 13-02-2018 do 05-03-2018
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
Dodatkowe informacje: 10-18
Min. wynagrodzenie brutto: 2400.00
Zmianowość: jedna zmiana
Miejsce wykonywania pracy: Kluki 88, 97-415 Kluki, tel.: 044-6315002
OCZEKIWANIA PRACODAWCY WOBEC KANDYDATÓW DO PRACY
Wymagane wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Uprawnienia:prawo jazdy kat. B

(staż: 0.00)

Umiejętności:DOŚWIADCZENIE NA DANYM STANOWISKU PRACY

(staż: )

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie, z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym, z dopiskiem Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach, w terminie do 5 marca 2018 roku, do godziny 10.00(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Klukach) na adres: Urząd Gminy w Klukach, Kluki 88, 97-415 Kluki. Szczegółowe informację dotyczące konkursu dostępne na stronie: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=kluki/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=109&podmenu=109&str=1&id=3083
Inne Wymagania:znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym finansów publicznych. Dodatkowe informację na temat wymagań dostępne na stronie: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=kluki/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=109&podmenu=109&str=1&id=3083
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Zakres obowiązków:prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach zgodnie ze statutem i obowiązującymi przepisami prawa, gospodarowanie majątkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach; opracowywanie planów działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach, ich realizowanie i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania; sporządzanie rocznego rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Klukach i przedkładanie go Wójtowi Gminy Kluki, celem jego za twierdzenia.
KONTAKT
Nazwa pracodawcy: Gmina Kluki
Kontakt z pracodawcą: email:
Oferty pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS