Kontakt
Oferty Pracy
Z wydziałów
Przetargi
Do pobrania
Szukaj
Menu

Aktywizacja Rynku Pracy
Dla pracodawców
 • Dodatkowe instrumenty wprowadzone nowelizacją ustawy

 • ·
  Staż
  · Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowis..
  · Prace społecznie użyteczne
  · Prace interwencyjne
  · Roboty publiczne
  · Przygotowanie zawodowe dorosłych
  · Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  · Trójstronne Umowy Szkoleniowe

  Aktywizacja Rynku Pracy
  Dla bezrobotnych
 • Dodatkowe instrumenty wprowadzone nowelizacją ustawy

 • ·
  Koszty egzaminów i licencje
  · Pożyczka z FP na sfinansowanie kosztów szkolenia
  · Studia podyplomowe
  · Jednorazowe środki na podjęcie działalnosci gospodarcze..
  · Refundacja kosztów przejazdu i zakwaterowania
  · Założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
  · Szkolenia

  Aktywizacja Rynku Pracy
  Środki PFRON
  · Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  · Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do sp..

  Aktywizacja Rynku Pracy
  PROGRAMY UE
  · Realizowane projekty PO KL
  · Zakończone projekty PO KL

  BIP

  EUP


   
 • DLA PRACODAWCÓW

 • Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

  ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY » FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


  OFERTY PRACY

  Uwaga!!! Informacje dotyczące ofert niezawierających danych pracodawcy (NZ), tylko dla zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (wymagane jest podanie imienia, nazwiska oraz PESEL), pisząc na adres: posrednik2@pupbelchatow.pl lub dzwoniąc na nr tel.: (44)632-17-43

  Wszystkich ofert w bazie: 183
  NIESUBSYDIOWANE MIEJSCA PRACY (86)
  OFERTY Z INNYCH URZĘDÓW (88)
  SUBSYDIOWANE MIEJSCA PRACY (9)
   

  Najnowsze

  OPERATOR MASZYNY STOLARSKIEJ Dodano: 20-10-2014
  Nr Oferty: 1573
  Ile miejsc: 1
  SPRZEDAWCA W GASTRONOMII Dodano: 20-10-2014
  Nr Oferty: 1535
  Ile miejsc: 1
  MURARZ Dodano: 20-10-2014
  Nr Oferty: 1543
  Ile miejsc: 15
  CIEŚLA Dodano: 20-10-2014
  Nr Oferty: 1546
  Ile miejsc: 15
  ZBROJARZ Dodano: 20-10-2014
  Nr Oferty: 1545
  Ile miejsc: 10
  INFORMATYK WDROŻENIOWIEC Dodano: 17-10-2014
  Nr Oferty: 423
  Ile miejsc: 1
  BARMAN Dodano: 17-10-2014
  Nr Oferty: 1570/PI
  Ile miejsc: 1
  POMOC KUCHNI Dodano: 17-10-2014
  Nr Oferty: 1568/PI
  Ile miejsc: 1
  SPRZATACZKA Dodano: 17-10-2014
  Nr Oferty: 1569/PI
  Ile miejsc: 1
  HANDLOWIEC Dodano: 17-10-2014
  Nr Oferty: 1565/PI
  Ile miejsc: 1