Zajęcia aktywizacyjne


Nie znaleziono aktywnych form.


Zajęcia aktywizacyjne


Zajęcia aktywizacyjne to krótkie, realizowane w formie warsztatów zajęcia dotyczące zagadnień przydatnych osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy w uzupełnieniu ich wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy. Zakres tematyczny dostosowany jest do potrzeb uczestników zajęć.

Zajęcia aktywizacyjne umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z informacjami przydatnymi w kontaktach zawodowych, w szczególności:

 • Informacjami dotyczącymi rynku pracy,
 • Metodami poszukiwania pracy,
 • Zasadami sporządzania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych,
 • Prawidłowymi sposobami komunikacji i autoprezentacji,
 • Zasadami prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia aktywizacyjne.
Formy aktywizacji
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS