Grupowe informacje zawodowe


Aktywnych form: 2

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Aktywna mama - 02.03.2020r. PUP Bełchatów 16 Grupowe informacje zawodowe od 02-03-2020
do 02-03-2020
Więcej
Poszukiwanie pracy za granicą - 03.02.2020r. PUP Bełchatów 16 Grupowe informacje zawodowe od 03-02-2020
do 03-02-2020
Więcej


Grupowe informacje zawodowe


Grupowa informacja zawodowa jest to forma pomocy skierowana do osób, które potrafią samodzielnie radzić sobie na rynku pracy, ale potrzebują ukierunkowujących informacji niezbędnych do realizacji planów zawodowych.

Informacja grupowa polega na bezposrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego.

W trakcie informacji zawodowej można zgłębić wiedzę m. in. o:

 • usługach i instrumentach rynku pracy;
 • zawodach i specjalnościach;
 • lokalnym rynku pracy;
 • możliwościach kształcenia;
 • instytucjach szkoleniowych i edukacyjnych w których można zdobyć, rozszerzyć lub zmienić kwalifikacje;
 • oczekiwaniach pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów;
 • możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Formy aktywizacji
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS