Formy aktywizacjiWszystkich aktywnych form: 20 (strona 2/2)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (III) kwiecień/2018 PUP Bełchatów 17 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 03-04-2018
do 16-04-2018
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (IV) kwiecień/2018 roku PUP Bełchatów 38 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 03-04-2018
do 16-04-2018
Więcej
Zarejestrowałeś się i co dalej? - 27.04.2017 r. PUP Bełchatów 20 Grupowe informacje zawodowe od 27-04-2017
do 27-04-2017
Więcej
Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych - 02.02.2018r. PUP Bełchatów 16 Grupowe informacje zawodowe od 02-02-2018
do 02-02-2018
Więcej
Złożenie planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2018 PUP Bełchatów 65 Prace społecznie użyteczne od 01-01-2018
do 31-01-2018
Więcej
Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS