Formy aktywizacjiWszystkich aktywnych form: 17 (strona 1/2)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
II nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER (IV) w 2018 r. PUP Bełchatów 70 Staże od 09-10-2018
do 31-12-2018
Więcej
Nabór wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w 2019 roku PUP Bełchatów 10 Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego 50+ od 02-01-2019
do
Więcej
Nabór wniosków na prace interwencyjne w 2019 r. PUP Bełchatów 34 Prace interwencyjne od 02-01-2019
do
Więcej
Nabór wniosków na wyposaż./doposaż. stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (V) marzec/2019 PUP Bełchatów 15 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 01-02-2019
do 15-02-2019
Więcej
Nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w 2019 roku PUP Bełchatów 16 Roboty publiczne od 02-01-2019
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w ramach PO WER (IV) PUP Bełchatów 17 Bon na zasiedlenie od 18-06-2018
do 31-12-2018
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w ramach PO WER (IV)/2019 PUP Bełchatów 28 Bon na zasiedlenie od 02-01-2019
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie uprawnionej do 30 r.ż. w 2019 roku PUP Bełchatów 2 Szkolenia od 02-01-2019
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z FP marzec/2019 PUP Bełchatów 2 Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 01-03-2019
do 15-03-2019
Więcej
Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w 2019 roku PUP Bełchatów 30 Szkolenia od 02-01-2019
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2019 roku - Fundusz Pracy PUP Bełchatów 28 Staże od 02-01-2019
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER (IV) - III nabór PUP Bełchatów 70 Staże od 02-01-2019
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WŁ (V) w 2019 roku PUP Bełchatów 60 Staże od 02-01-2019
do
Więcej
Nabór wniosków w 2019 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP luty/2019 PUP Bełchatów 25 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 01-02-2019
do 15-02-2019
Więcej
Nabór wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w 2019 roku PUP Bełchatów 3 Przygotowanie zawodowe dorosłych od 02-01-2019
do
Więcej
Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS