Formy aktywizacjiWszystkich aktywnych form: 20 (strona 1/2)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
III nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku PUP Bełchatów Szkolenia od 01-08-2018
do 17-08-2018
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (IV) lipiec/2018 PUP Bełchatów 30 Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 02-07-2018
do 16-07-2018
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER (IV) w 2018 r. PUP Bełchatów 80 Staże od 18-06-2018
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w ramach PO WER (IV) PUP Bełchatów 10 Bon na zasiedlenie od 18-06-2018
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia w 2018 roku PUP Bełchatów 2 Bon na zasiedlenie od 18-06-2018
do
Więcej
Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych - 19.07.2018r. PUP Bełchatów 16 Grupowe informacje zawodowe od 19-07-2018
do 19-07-2018
Więcej
Świadome poszukiwanie pracy jako czynnik warunkujący znalezienie zatrudnienia - 18.07.2018r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe od 18-07-2018
do 18-07-2018
Więcej
Nabór wniosków na szkolenie ze środków PFRON w 2018 r. PUP Bełchatów 1 Aktywizacja osób do 30 roku życia od 07-05-2018
do
Więcej
Nabór wniosków na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON w 2018 r. PUP Bełchatów 1 Aktywizacja osób do 30 roku życia od 07-05-2018
do
Więcej
Nabór wniosków na wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2018 r. PUP Bełchatów 1 Aktywizacja osób do 30 roku życia od 07-05-2018
do
Więcej
Nabór wniosków na staż ze środków PFRON 2018 r. PUP Bełchatów 3 Aktywizacja osób do 30 roku życia od 07-05-2018
do
Więcej
Nabór wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w 2018 roku PUP Bełchatów 5 Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego 50+ od 12-02-2018
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie uprawnionej do 30 r.ż. w 2018 roku PUP Bełchatów 4 Szkolenia od 12-02-2018
do
Więcej
Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w 2018 roku PUP Bełchatów 40 Szkolenia od 12-02-2018
do
Więcej
Nabór wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w 2018 roku PUP Bełchatów 1 Przygotowanie zawodowe dorosłych od 01-03-2018
do
Więcej
Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS