Porady grupowe


Poszukiwanie pracy w pigułce - 31.08.2020r. (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 14-08-2020 do

Data od: 31-08-2020

Data do: 31-08-2020


Przygotowanie się do aktywności na rynku pracy poprzez budowanie motywacji i pozytywnego nastawienia, zaplanowanie działań, poznanie i pokonywanie barier w poszukiwaniu pracy, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Porady grupowe


Porada grupowa - wraz z innymi członkami grupy, z pomocą doradcy w atmosferze akceptacji i otwartości będziesz mógł zdiagnozować zasoby osobowo - zawodowe, zdefiniować własne problemy zawodowe i wspólnie określić możliwe sposoby ich rozwiązania. Porada grupowa jest procesem, który wykorzystując dynamikę grupy ma ułatwić klientom wgląd m. in. w ich zainteresowania, umiejętności, mocne i słabe strony, motywację etc. i prowadzić do zmian świadomości, postaw i zachowań klientów, które będą sprzyjać bardziej racjonalnym wyborom dotyczącym kariery zawodowej i w efekcie ułatwić wybór odpowiedniej pracy lub ukierunkować w zakresie dalszego rozwoju zawodowego.

Porada grupowa jest prowadzona w formie zajęć warsztatowych dla grupy, która nie może liczyć więcej niż 16 osób.

Poniżej znajdą Państwo wykaz porad grupowych prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie w danym roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o kontakt z doradcą zawodowym.

Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS