Grupowe informacje zawodowe


Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych - 08.11.2019r. (forma archiwalna)

Adresaci: wszyscy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 23-08-2019 do

Data od: 08-11-2019

Data do: 08-11-2019


Omówienie form pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w urzędzie pracy oraz możliwości zdobycia zawodu i dodatkowych kwalifikacji za pośrednictwem innych instytucji (projekty unijne, bezpłatne szkoły).

Grupowe informacje zawodowe


Grupowa informacja zawodowa jest to forma pomocy skierowana do osób, które potrafią samodzielnie radzić sobie na rynku pracy, ale potrzebują ukierunkowujących informacji niezbędnych do realizacji planów zawodowych.

Informacja grupowa polega na bezposrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego.

W trakcie informacji zawodowej można zgłębić wiedzę m. in. o:

 • usługach i instrumentach rynku pracy;
 • zawodach i specjalnościach;
 • lokalnym rynku pracy;
 • możliwościach kształcenia;
 • instytucjach szkoleniowych i edukacyjnych w których można zdobyć, rozszerzyć lub zmienić kwalifikacje;
 • oczekiwaniach pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów;
 • możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Formy aktywizacji
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS