Grupowe informacje zawodowe


Poszukiwanie pracy za granicą - 03.02.2020r. (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni i poszukujący pracy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 11-12-2019 do

Data od: 03-02-2020

Data do: 03-02-2020


Omówienie bezpiecznych metod poszukiwania pracy za granicą (agencje zatrudnienia, EURES), wskazówki dla osób szukających pracy poza granicami Polski, m.in. na co zwrócić uwagę decydując się na wyjazd i w trakcie pobytu za granicą. Zaproszenie do udziału w spotkaniu doradcę Eures z WUP w Łodzi.

Grupowe informacje zawodowe


Grupowa informacja zawodowa jest to forma pomocy skierowana do osób, które potrafią samodzielnie radzić sobie na rynku pracy, ale potrzebują ukierunkowujących informacji niezbędnych do realizacji planów zawodowych.

Informacja grupowa polega na bezposrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego.

W trakcie informacji zawodowej można zgłębić wiedzę m. in. o:

 • usługach i instrumentach rynku pracy;
 • zawodach i specjalnościach;
 • lokalnym rynku pracy;
 • możliwościach kształcenia;
 • instytucjach szkoleniowych i edukacyjnych w których można zdobyć, rozszerzyć lub zmienić kwalifikacje;
 • oczekiwaniach pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów;
 • możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej.
Formy aktywizacji
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS