Grupowe informacje zawodowe - archiwalne


Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych - 21.11. 2016r. (trzecie spotkanie w ramach cyklu) (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni i poszukujący pracy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 31-08-2016 do

Data od: 21-11-2016

Data do: 21-11-2016


Zapoznanie uczestników spotkania z pojęciem kwalifikacji zawodowych, uświadomienie  konieczności i zasadności ich podnoszenia oraz prezentacja możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, głównie poprzez usługi rynku pracy, realizowane w powiatowych urzędach pracy.

Grupowe informacje zawodowe - archiwalne


Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS