Grupowe informacje zawodowe - archiwalne


Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych - 12.04.2017 r. (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni i poszukujący pracy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 28-02-2017 do

Data od: 12-04-2017

Data do: 12-04-2017


Cel spotkania: zapoznanie uczestników spotkania z pojęciem kwalifikacji zawodowych, uświadomienie  konieczności i zasadności ich podnoszenia oraz prezentacja możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, głównie poprzez usługi rynku pracy, realizowane w powiatowych urzędach pracy.

Grupowe informacje zawodowe - archiwalne


Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS