Grupowe informacje zawodowe - archiwalne


Zarejestrowałeś się i co dalej? - 06.10. 2016r. (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni i poszukujący pracy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 31-08-2016 do

Data od: 06-10-2016

Data do: 06-10-2016


Omówienie formy pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w urzędzie pracy.

Grupowe informacje zawodowe - archiwalne


Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS