Grupowe informacje zawodowe - archiwalne


Zarejestrowałeś się i co dalej? - 13.04.2017 r. (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni i poszukujący pracy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 27-02-2017 do

Data od: 13-04-2017

Data do: 13-04-2017


Omówienie formy pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w urzędzie pracy.

Grupowe informacje zawodowe - archiwalne


Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS