Aktywizacja osób do 30 roku życia


Nabór wniosków na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON w 2018 r. (forma archiwalna)

Adresaci: wszyscy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 07-05-2018 do 17-10-2018

Data od: 07-05-2018

Data do: 17-10-2018


Nabór wniosków na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON w 2018 r.

Aktywizacja osób do 30 roku życia


Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS