Formy aktywizacjiWszystkich aktywnych form: 26 (strona 1/2)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
„Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne” - 06.07.2021 PUP Bełchatów 5 Porada Grupowa od 06-07-2021
do 06-07-2021
Więcej
Zarządzanie sobą podczas poszukiwania pracy - 06.06.2022 PUP Bełchatów 16 Grupowe informacje zawodowe od 06-06-2022
do 06-06-2022
Więcej
Wyznaczanie celu i planowanie działania - 20.06.2022 PUP Bełchatów 16 Grupowe informacje zawodowe od 20-06-2022
do 20-06-2022
Więcej
Wyznaczanie celu i planowanie działania - 01.06.2022 PUP Bełchatów 16 Grupowe informacje zawodowe od 01-06-2022
do 01-06-2022
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (VI)/ maj 2022 roku PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 02-05-2022
do 16-05-2022
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (V) maj/2022 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 02-05-2022
do 16-05-2022
Więcej
Poszukiwanie pracy w pigułce - 20.05.2022r. PUP Bełchatów 16 Porada Grupowa od 20-05-2022
do 20-05-2022
Więcej
Postaw na pracę – warsztaty psychologiczne - 30.05.2022r. PUP Bełchatów 16 Porada Grupowa od 30-05-2022
do 30-05-2022
Więcej
Oczekiwania pracodawców - 16.05.2022 PUP Bełchatów 16 Grupowe informacje zawodowe od 16-05-2022
do 16-05-2022
Więcej
Nabór wniosków z FP o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia w 2022 roku PUP Bełchatów Bon na zasiedlenie od 15-02-2022
do
Więcej
Nabór wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w 2022 roku PUP Bełchatów Przygotowanie zawodowe dorosłych od 17-01-2022
do
Więcej
Nabór wniosków w 2022 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków RPO WŁ (VI) maj/2022 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 02-05-2022
do 16-05-2022
Więcej
Nabór wniosków w 2022 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP maj/2022 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 02-05-2022
do 16-05-2022
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WŁ (VI) w 2022 roku PUP Bełchatów Staże od 03-01-2022
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER (V) w 2022 r. PUP Bełchatów Staże od 03-01-2022
do
Więcej
Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS