Formy aktywizacjiWszystkich aktywnych form: 21 (strona 1/2)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych - 19.07.2018r. PUP Bełchatów 16 Grupowe informacje zawodowe od 19-07-2018
do 19-07-2018
Więcej
Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych - 12.07.2018r. Filia Zelów 14 Grupowe informacje zawodowe od 12-07-2018
do 12-07-2018
Więcej
Zarejestrowałeś się i co dalej? - 27.04.2017 r. PUP Bełchatów 20 Grupowe informacje zawodowe od 27-04-2017
do 27-04-2017
Więcej
Zarejestrowałeś się i co dalej? - 11.07.2018r. PUP Bełchatów 16 Grupowe informacje zawodowe od 11-07-2018
do 11-07-2018
Więcej
Wgląd w siebie oraz rozpoznanie własnych zainteresowań, umiejętności i predyspozycji - 16.07.2018r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe od 16-07-2018
do 16-07-2018
Więcej
Świadome poszukiwanie pracy jako czynnik warunkujący znalezienie zatrudnienia - 18.07.2018r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe od 18-07-2018
do 18-07-2018
Więcej
Nabór wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w 2018 roku PUP Bełchatów 1 Przygotowanie zawodowe dorosłych od 01-03-2018
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WŁ w 2018 r. PUP Bełchatów 120 Staże od 12-02-2018
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER (IV) w 2018 r. PUP Bełchatów 80 Staże od 18-06-2018
do
Więcej
Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w 2018 roku PUP Bełchatów 40 Szkolenia od 12-02-2018
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie uprawnionej do 30 r.ż. w 2018 roku PUP Bełchatów 4 Szkolenia od 12-02-2018
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego dla bezrobotnych do 30 roku życia w 2018 roku PUP Bełchatów 1 Staże od 12-02-2018
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w ramach PO WER (IV) PUP Bełchatów 10 Bon na zasiedlenie od 18-06-2018
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia w 2018 roku PUP Bełchatów 2 Bon na zasiedlenie od 18-06-2018
do
Więcej
Nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w 2018 roku PUP Bełchatów 16 Roboty publiczne od 12-02-2018
do
Więcej
Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS