Formy aktywizacjiWszystkich aktywnych form: 17 (strona 1/2)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (V) luty/2020 roku PUP Bełchatów 60 Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 03-02-2020
do 14-02-2020
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (V) luty/2020 PUP Bełchatów 62 Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 03-02-2020
do 14-02-2020
Więcej
Poszukiwanie pracy za granicą - 03.02.2020r. PUP Bełchatów 16 Grupowe informacje zawodowe od 03-02-2020
do 03-02-2020
Więcej
Nabór wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w 2020 roku PUP Bełchatów 1 Przygotowanie zawodowe dorosłych od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków w 2020 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP luty/2020 PUP Bełchatów 40 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 03-02-2020
do 14-02-2020
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WŁ (V) w 2020 roku PUP Bełchatów 72 Staże od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER (V) w 2020 r. PUP Bełchatów 168 Staże od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2020 roku - Fundusz Pracy PUP Bełchatów 35 Staże od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w 2020 roku PUP Bełchatów 35 Szkolenia od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku PUP Bełchatów Szkolenia od 17-02-2020
do 28-02-2020
Więcej
Nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w 2020 roku PUP Bełchatów 16 Roboty publiczne od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków na wyposaż./doposaż. stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (V) luty/2020 PUP Bełchatów 15 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 03-02-2020
do 14-02-2020
Więcej
Nabór wniosków na prace interwencyjne w 2020 r. PUP Bełchatów 52 Prace interwencyjne od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w 2020 roku PUP Bełchatów 7 Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego 50+ od 07-01-2020
do
Więcej
Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych - 24.02.2020r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe od 24-02-2020
do 24-02-2020
Więcej
Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS