Formy aktywizacjiWszystkich aktywnych form: 12 (strona 1/1)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (V) lipiec/2020 roku PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 01-07-2020
do 15-07-2020
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (V) lipiec/2020 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 01-07-2020
do 15-07-2020
Więcej
Nabór wniosków w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych w 2020 roku PUP Bełchatów 1 Przygotowanie zawodowe dorosłych od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków w 2020 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP lipiec/2020 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 01-07-2020
do 15-07-2020
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WŁ (V) w 2020 roku PUP Bełchatów 72 Staże od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER (V) w 2020 r. PUP Bełchatów 162 Staże od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2020 roku - Fundusz Pracy PUP Bełchatów 35 Staże od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w 2020 roku PUP Bełchatów 35 Szkolenia od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w ramach PO WER (V)/2020 PUP Bełchatów 30 Bon na zasiedlenie od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w 2020 roku PUP Bełchatów 16 Roboty publiczne od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków na prace interwencyjne w 2020 r. PUP Bełchatów 52 Prace interwencyjne od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w 2020 roku PUP Bełchatów 7 Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego 50+ od 07-01-2020
do
Więcej
Formy aktywizacji
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS