Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych
Uwaga! 10 czerwca 2021 r. zakończony został nabór wniosków w ramach tej formy wsparcia


DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BEŁCHATOWIE Z DNIEM 15.06.2020 R. OGŁASZA III TURĘ NABORU WNIOSKÓW!!!

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA NABORU PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BEŁCHATOWIE (tj. do dnia 29 czerwca 2020 r.) 

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 10.06.2021!!!
(zmiana z dn. 16.12.2020 r.)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe).

Kto i w jakiej sytuacji może otrzymać wsparcie?

Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

Jaka jest wartość możliwego do otrzymania wsparcia i na jaki okres przysługuje?

Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r.
W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:
 1. co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 2. co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 3. co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

W jaki sposób starać się o przyznanie dofinansowania i gdzie należy złożyć wniosek?

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce siedziby organizacji pozarządowej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek składa się przez platformę Praca.gov.pl. lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy. Lista powiatowych urzędów pracy jest udostępniona bezpośrednio w formularzu elektronicznym na platformie Praca.gov.pl.

Czy wsparcie - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności statutowej - stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).

Podmiot, który otrzymał wsparcie obowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.
Nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Przesłanie lub złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

 • serwis praca.gov.pl 
 • platformę e-PUAP 
 • pocztę tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, 97 – 400 Bełchatów, ul. Bawełniana 3;
 • dodatkowo przygotowane dokumenty można złożyć w Punkcie Informacyjnym mieszczącym się na parterze Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (w godz. 8:00 - 14:30).


WAŻNE!!!


Przedsiębiorcy składają komplet dokumentów, tj.:

 • wniosek (1 egz.)
 • umowę wraz z załącznikami (1 egz.)
 • formularz o pomocy publicznej (1 egz.)

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej druki należy podpisać (łącznie z umową).


Podstawa prawna

Art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie:

- 44 631-40-70 - p. Małgorzata Gawin - specjalista ds. programów
- 44 631-40-67 - p. Lidia Kaczmarek - kierownik DIRP
- 44 631-40-72 - p. Jacek Walczyk - kierownik CAZ
lub
- e-mail: dofinansowanie@pupbelchatow.pl

 

Kategoria: Dofinansowanie czesci kosztow wynagrodzen pracownikow dla organizacji pozarzadowych/
Katalogów:0 | Plików:9
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
15zze_NGO_kalkulator_2021_01_01_v.3.0.xlsx 04-01-2021 102,26 kb 46
15zze_instrukcja_org_PSZ-DKWO_v4_14.10.2020_praca.gov.pl.pdf 04-01-2021 2,37 mb 50
15zze_umowa_z_zal_organizacje_pozarzadowe_v10_01.01.2021.pdf 04-01-2021 464,98 kb 36
15zze_zasady_organizacje_pozarzadowe_v10_01.01.2021.pdf 04-01-2021 274,36 kb 35
Formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020.docx 12-08-2020 57,84 kb 121
Formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020.pdf 12-08-2020 186,41 kb 126
Zalacznik_nr_1_do_wniosku_wzor_formularza_pomocy_publicznej_v2_03.09.2020.xlsx 04-01-2021 29,87 kb 91
oświadczenie dla organizacji pozarządowej.doc 27-10-2020 94,5 kb 50
oświadczenie dla organizacji pozarządowej.pdf 27-10-2020 115,97 kb 59

Bezpośredni link do wortalu PSZ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje

Dla pracodawców
Kalendarium
Wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS