Wysokość świadczeń pieniężnych


Stan prawny na 01 stycznia 2019 r.

Wynagrodzenia Kwota
Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2019 r.   2250,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2018 r. (obowiązuje od 13.11.2018 r.)   4580,20 zł
Zasiłek dla bezrobotnych (za pełny miesiąc kalendarzowy)
Zasiłek podstawowy (100%) w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku:
Zasiłek brutto
Zasiłek netto

847,80 zł
730,50 zł
Zasiłek podstawowy (100%) w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku:
Zasiłek brutto
Zasiłek netto

665,70 zł
583,79 zł
80% zasiłku podstawowego w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku:
Zasiłek brutto
Zasiłek netto 

678,30 zł
594,25 zł
80% zasiłku podstawowego w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku:
Zasiłek brutto
Zasiłek netto  

532,60 zł
476,67 zł 
120% zasiłku podstawowego w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku:
Zasiłek brutto
Zasiłek netto 

1017,40 zł
   867,83 zł
120% zasiłku podstawowego w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku:
Zasiłek brutto
Zasiłek netto 

798,90 zł
691,00 zł
Stypendia
Stypendium w okresie odbywania stażu:
Stypendium brutto


1017,40 zł

Stypendium szkoleniowe (120% zasiłku podstawowego pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wyniesie nie mniej niż 150 godzin miesięcznie):
Stypendium brutto


1017,40zł

Stypendium szkoleniowe (20% zasiłku podstawowego):
Stypendium brutto
Stypendium netto

169,60 zł
Stypendium podyplomowe (20% zasiłku podstawowego):
Stypendium brutto
Stypendium netto

169,60 zł
Dodatek aktywizacyjny (50% zasiłku podstawowego)
Dodatek aktywizacyjny brutto
Dodatek aktywizacyjny netto
424,00 zł
347,90 zł
Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
Wysokość świadczenia za godzinę wykonywania prac 8,10 zł

 

Refundacje 
Prace interwencyjne Refundacja po stronie wynagrodzeń Refundacja po stronie ZUS
(zmienna wysokość składki ZUS od refundowanej kwoty przy 18,26%)
Razem
refundacje co miesiąc przez okres do 6 miesięcy 831,10 zł 151,76 zł 982,86 zł
refundacje co miesiąc przez okres do 24 miesięcy 840,00 zł 153,38 zł 993,38 zł
Roboty publiczne Refundacja po stronie wynagrodzeń Refundacja po stronie ZUS
(zmienna wysokość składki ZUS od refundowanej kwoty przy 18,26%)
Razem
refundacje co miesiąc przez okres do 6 miesięcy 1.869,98 zł 341,46 zł 2.211,44 zł
Prace społecznie użyteczne   Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Maksymalna refundacja (60%)(ostateczna wysokość refundacji określona jest w zawartych porozumieniach)

8,10 zł/h 4,86 zł/h
Bon zatrudnieniowy Refundacja części kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne
refundacje co miesiąc przez okres 12 miesięcy 831,10 zł
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego W 2014 roku zgodnie z Zasadami refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy w PUP w Bełchatowie refundacja udzielana jest do kwoty:

Ostateczna wysokość refundacji określana będzie indywidualnie przy rozpatrywaniu wniosku

Dla pracodawców
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS